Nők ösztönzése a tudományos-műszaki területek szakmáinak elvégzésére

A FEMCOOP projekt célja az volt, hogy ösztönözze a fiatal nőket és lányokat a tudományos és műszaki területeken való elhelyezkedésre, hogy ellensúlyozható legyen a régió szakképzett dolgozóinak hiánya, és a nők kellő magabiztossággal és ismeretekkel gazdagodjanak. 

További eszközök

 
A FEMCOOP fiatal nőket vezet be a műszaki területek, így például az elektronika világába, remélve, hogy pótolni tudja a szakképzett munkaerőt a régióban A FEMCOOP fiatal nőket vezet be a műszaki területek, így például az elektronika világába, remélve, hogy pótolni tudja a szakképzett munkaerőt a régióban

" A műszaki érzék nemcsak a férfiak kiváltsága, ám a fiatal nők gyakran nem ismerik fel a bennük rejlő tehetséget, és csak keveset tudnak a műszaki szakmai lehetőségekről. "

Claudia Krobath, az IRS projektkoordinátora

Ausztriában és Magyarországon egyre nagyobb a műszaki ágazatokban jártas, szakképzett munkaerő hiánya, így az igény is arra, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését az ilyen szakmák iránt. Az érdeklődők számos műszaki jellegű foglalkozással ismerkedhettek meg a nőknek szóló projekt részeként. 

A különféle műszaki területek megismerése során a lányok a fém- és elektromos ipar kiemelkedő női szakembereivel (szerepmodellekkel) is találkoztak, akik a projekt különféle képzésein és foglalkozásain mentorként vettek részt, és új tudományos-szakmai távlatokat igyekeztek bemutatni a képzésen részt vevőknek. A projekt részeként egy olyan kiadvány és útmutató kidolgozására is sor került, amely a piacon elérhető tudományos munkák különféle típusait mutatja be. Ezt egészítette ki a közösségi médiában elindított átfogó kampány. A programot állásbörzék kísérték, amelyek záró rendezvényén politikusok és szociális partnerek vettek részt. 

A tanulók mentorálása

A programban 150 fiatal nő sajátított el műszaki-tudományos gyakorlati ismereteket női szerepmodellek segítségével és gyakorlati foglalkozásokon keresztül. A gyakorlati tanulás előmozdítására tizenöt partnerséget alakítottak ki iskolák és vállalatok részvételével. A programban részt vevők között elvégzett felmérés szerint összességében sokkal kevesebben viseltettek előítélettel a műszaki szakmák iránt a program után. A mentorprogram révén a tanulóknak lehetőségük volt megalapozottabb szakmai döntéseket hozni, felismerni az új karrierlehetőségeket, és találkozni a régió potenciális munkáltatóival. 

A program során a nők gazdasági egyenlőségét és a nők műszaki és tudományos szakmákban való elhelyezkedését igyekeztek népszerűsíteni a nagyközönség és a politikusok körében. 

A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A „FEMCOOP – A határokon átnyúló »Female Cooperation« (Női együttműködés) fejlesztése a műszaki szakmákban való női egyenjogúság érdekében” elnevezésű projekt teljes beruházási költsége 318 050 EUR, amelyhez az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja 269 493 EUR-val járult hozzá az „Ausztria–Magyarország” operatív programból a 2007–2013 közötti programozási időszakban. 

A tervezet dátuma

01/02/2016