A RegEnergy hálózat Európa környezetbarát, biztonságos és kedvező árú energiaellátásának szolgálatában

A regionális energiarendszerek biztonságossága és hatékonysága egész Európában létfontosságú összetevője a regionális fejlődésnek. A RegEnergy projekt környezetbarát, kedvező árú és biztonságos megoldásokkal reagált erre a szükségletre.

További eszközök

 
A RegEnergy 11 országot érintő hálózatot alakított ki arra, hogy a helyi politikai döntéshozatalban és pénzügyi ösztönzőkkel terjessze az energia hatékony felhasználását. A RegEnergy 11 országot érintő hálózatot alakított ki arra, hogy a helyi politikai döntéshozatalban és pénzügyi ösztönzőkkel terjessze az energia hatékony felhasználását.

A RegEnergy projekt 2005 áprilisa és 2007 szeptembere között, 30 hónap alatt zajlott le. Egész Európát átfogta, 18 országos, regionális és települési szintű partner vett benne részt 11 országból. Célja a környezetbarát és kedvező árú energiaellátási megoldások biztosítása, illetve a bevált módszereknek a partnereken keresztül történő terjesztése volt.

A hálózat a helyi politikai döntéshozatalban történő részvétellel és pénzügyi ösztönzőkkel mozdította elő a hatékony energiafelhasználást. A hálózat korábbi olyan projektek tapasztalataira is építkezett, amelyek a fűtési szektorbeli innovációt, valamint ennek a regionális fejlesztésre gyakorolt hatását vizsgálták.

Széles partneri hálózat

Az energia rendelkezésre állása és biztonságossága fontos aspektusa marad az európai régiók versenyképességének, de egyik fontos tényezője a gazdasági és társadalmi kohéziónak is. A távfűtést biztosító helyi és a regionális önkormányzatok alapvető szerepet játszanak az energiaellátásban. Az új EU-tagállamok állami intézményei sajátos technikai és intézményi problémákkal szembesülnek ezen a területen, a döntési illetékességek elaprózódásának, a pénzügyi megszorításoknak és a koherens politikai döntések hiányának következtében.

A projekt hálózata közigazgatási egységekből, energiaszolgáltatókból, kutatóintézetekből és regionális fejlesztési ügynökségekből állt össze a hőenergia-ellátási szektor területéről, és a megújuló energiára épülő megoldások tökéletesítésére és terjesztésére összpontosított.

A RegEnergy projekt öt kiemelt területre koncentrált:

  • irányítás és koordináció;
  • a helyi távfűtési hálózatok átstrukturálása, jogszabályi reform;
  • innovatív politikai intézkedések a fenntartható helyi és regionális hőenergia-ellátás biztosítására;
  • innovatív finanszírozási eszközök a távfűtéses területek és az állam és magáncégek általi közös beruházások számára;
  • helyi kísérleti energiaprojektek a fűtési/hűtési szektorban.

A projekt részeként lezajló tevékenységek eredményét a „Project Tool for Policy Makers” (Projekteszköz politikai döntéshozóknak) és a „7 Steps to Your Action Plan” (Az akcióterv elkészítésének hét lépése) című dokumentumban foglalták össze.

A projektben részt vevő partnerek elkészítettek egy internetes útmutatót is. Ez a helyi és a regionális politikai döntéshozóknak szól: ismerteti a fenntartható energiaellátási megoldásokkal kapcsolatos irányelveket, kutatási eredményeket és bevált módszereket. Tájékoztatást nyújt a fenntartható fűtési és hűtési projektekkel kapcsolatos innovatív politikai intézkedésekről és finanszírozási megoldásokról. Elmagyarázza, milyen módszerekkel lehet megfelelő feltételeket teremteni ahhoz, hogy hasonló fenntartható megoldásokat alakítsanak ki más régiókban és településeken.

A RegEnergy részben befolyásolni tudta a politikai döntéseket, az intézményi struktúrát és a befektetési döntéseket a partnerrégiókban és -országokban. A projekt módszereinek és eredményeinek egy részét beépítették a politikai döntéshozatali folyamatokba, egyik példa erre az olasz Abruzzo régió regionális biomasszaprogramja. Egy, a projekthez kapcsolódó tevékenység jelenleg arra irányul, hogy a RegEnergy eredményeit politikai ajánlásokká alakítsa Oroszország Kalinyingrádi területe számára. A projekt vezető partnere, a Német Szövetségi Pénzügyminisztérium számára a hatékony energiaellátáshoz szükséges intézményi változások problémája volt fontos kérdés.


A teljes beruházás és az EU által biztosított finanszírozás

A „RegEnergy – Network of Pioneering Communities and Regions Working on Innovative Heat Solutions” elnevezésű projekt teljes beruházott összege 1 466 234 EUR, ebből 830 942 EUR az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása, a 2000–2006 közötti programidőszak „INTERREG IIIC” európai területi együttműködési programjának „Innováció és tudásalapú gazdaság” nevű prioritása alapján.


A tervezet dátuma

07/05/2014