Lélegezz! projekt a légszennyezés visszaszorítása és az egészség javítása érdekében

A „Take a Breath!” (Lélegezz!, angol rövidítéssel TAB) projekt innovatív megközelítést dolgozott ki, amely csökkenti a járművekből, iparból és háztartási fűtésből származó légszennyezés mértékét és annak az emberi egészségre kifejtett negatív hatásait. A projekt célja a légszennyezés klímaváltozásra gyakorolt hatásának korlátozása és a részt vevő városok fenntartható gazdasági fejlődésének elősegítése olyan integrált eszközök és beavatkozások révén, amelyek támogatják a helyi döntéshozókat a levegőminőség, az emberi egészség és az életminőség javításában.

További eszközök

 

" A Lélegezz! projektnek köszönhetően megismerhetjük területünk egészségi állapotát, és azonosíthatjuk azokat a megoldásokat, amelyekkel javíthatjuk környezetünk minőségét. A lélegzetvételre minden értelemben szükségünk van: a jobb levegőminőség nemcsak a helyi gazdaságnak, hanem az életminőségnek is jót tesz. "

Agnese Ugues, Sangano polgármestere, Olaszország

A légszennyezés olyan összetett probléma, amelynél az okokat gyakran a kifejtett hatástól távol kell keresni. A Lélegezz! projekt során az összegyűjtött környezeti adatokat egy virtuális megfigyelő állomásba táplálják, amely a részt vevő városokban megjeleníti a légszennyezettségi értékeket, a szennyező anyagoknak a klímára és az emberi egészségre gyakorolt hatását.

Mindez egy határokon túlnyúló levegőminőségi konzultáció alapjául szolgál, amelyben közösségek, önkormányzatok, iparági és egészségügyi szakemberek, valamint nem kormányzati szervezetek vesznek részt. Ez a konzultáció egy irányadó dokumentum megfogalmazását eredményezte, amely a részt vevő régiók alkalmazkodási akcióterveiből áll, és tartalmazza a légszennyezés és az azt kísérő hatások csökkentésére szolgáló eszközöket és beavatkozásokat.

Tudásmegosztási és együttműködési platform

A projekt további eredménye a nagyközönség által az interneten elérhető Közép-európai Egészséges Környezet Platform (Central European Healthy Environment Platform, CEUHEP), amely a közhatóságok és a levegőminőségi és környezet-egészségügyi szakemberek együttműködésén keresztül támogatja a tudás összegyűjtését és megosztását. Az ezzel párhuzamosan létrehozott Nemzeti Egészséges Környezet Platformok a légszennyezés okaival, hatásaival és megelőzésével kapcsolatos vitáknak biztosítanak fórumot.

A partnerországokban szervezett ismeretterjesztő akciók körülbelül 400 000 ember elérését tűzték ki célul. A kapacitásépítő képzésben már körülbelül 700 ember vett részt, köztük az állami hatóságok képviselői, egészségügyi dolgozók, környezetvédelmi szakértők, tanárok, diákok és más érdekelt felek. Az ismeretterjesztés és képzés integrálása a Lélegezz! projekt egyik fontos eredménye.

A közvetlen hatások mellett a Lélegezz! projekt áttételesen több szektorban munkahely-teremtő hatást is kifejthet, mivel elősegíti a környezetgazdálkodási rendszerek létrehozását, illetve a tisztább környezet révén hozzájárul a helyi turizmus népszerűsödéséhez, így növelve a részt vevő területek vonzerejét. A projekt előrevetíti a tiszta fűtési energiaforrások előállítását, nevezetesen a kevésbé szennyező fatüzelésű kazánok kereskedelmi forgalomba hozatalát is. A városok és régiók által aláírt alkalmazkodási akciótervek és polgármesteri nyilatkozatok tovább segíthetik a levegőminőség és az emberi egészség javítását, ezáltal meghosszabbíthatják a Lélegezz! projekt időtartamát és sikerét.


A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A „TAB – Take a breath!” (Lélegezz!) projekt teljes költsége 1 877 042,00 euró, amelyhez az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja 1 559 549,70 euró összeggel járult hozzá a „Közép-Európa” operatív programból a 2007-2013 közötti programidőszakban.


A tervezet dátuma

10/12/2014