Az árvízkockázat csökkentése a Duna-medencében

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló DUNA-ÁRVÍZKOCKÁZAT projekt keretében kiemelkedően költséghatékony intézkedéseket vezettek be az árvízkockázat csökkentése érdekében, amely jelentős előnyöket biztosít a vidék és a városok részére egyaránt.

További eszközök

 
Légi felvétel a Duna hullámteréről Légi felvétel a Duna hullámteréről

A projekt a Duna menti országok tudósainak, közalkalmazottainak, civil szervezeteinek és érdekeltjeinek együttműködésével valósult meg, akik méretezhető rendszerbe foglalták a Duna hullámteréről készült árvízkockázati térképeket. A projektcsapat emellett számos árvízkockázat-enyhítő intézkedést is végrehajtott, és új térbeli fejlesztési terveket, valamint új értékelő eszközöket is létrehozott a hullámterek gazdasági fejlődésének elősegítésére. Munkájuk eredményeképpen az árvízveszély nagyobb figyelmet kapott a fő érdekeltek körében, beleértve a közvéleményt is.

A Duna Délkelet-Európa egyik legfontosabb természetes tengelye, amely a régió legtöbb országát összeköti. A 2006-os árvízi események mutattak rá elsőként arra, hogy a folyó mennyire érzékeny a szélsőséges természeti eseményekre. Mindezek mellett az ipari létesítmények és a városok közelmúltban megfigyelhető terjeszkedése következtében az árvízkárok költségei jelentős mértékben megemelkedtek.

Határokon átnyúló együttműködés

Az árvízkockázat megfelelő értékeléséhez és feltérképezéséhez transznacionális, interdiszciplináris és az érdekeltek szempontjait központba állító megközelítésre volt szükség. Emellett mivel az árvízkockázat-kezelés számos szereplőt magában foglal, a harmonizáció kiemelt jelentőséggel bírt a projekt során. Az események „egységes értelmezése” a célok meghatározására is kiterjedt, és a fontosabb műszaki kérdéseket is érintette.

A projekt fontos részét képezi az EU 5. kiemelt területéhez (Környezeti kockázatok) tartozó Duna Régió Stratégiája keretében megvalósuló munkának, mivel az első lépést jelenti a 2015-re célul kitűzött egységes árvízkezelési terv kialakítása és elfogadása felé. A DUNA-ÁRVÍZKOCKÁZAT projekt jobb társadalmi és gazdasági feltételeket eredményezett a Duna-medencében, és csökkentette az árvíz által okozott károkat a hullámtéren. A projekt az árvízkockázat-kezelés hosszú távú stratégiai tervezési keretrendszerét is hatékonyabbá tette. Szakértők szerint a projekt stratégiai jelentősége túlmutat a kockázatkezelésen, és a délkelet-európai program kiemelt projektje lehet.

A projekt eredményeképpen 28 új állás keletkezett a projektvezetés és a pénzügyi irányítás területén. Több száz munkahely jött létre az árvízmegelőzés területén is.

A DUNA-ÁRVÍZKOCKÁZAT projekt szilárd transznacionális együttműködést hozott létre a délkelet-európai programban részt vevő országok között. A résztvevő felek átfogóan megismerték az árvízkockázat-kezelés stratégiáját, prioritásait és módszereit. Emellett a hidraulikus modellek harmonizálására, valamint közös adatbázisok és árvízkockázati térképek létrehozására is sor került.”

  • Dr. Mary-Jeanne Adler, Tudományos igazgató, főtanácsadó, Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium

A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A „Duna-árvízkockázat” elnevezésű projekt teljes beruházási összege 6 376 563 EUR, ehhez az EU Regionális Fejlesztési Alapja 5 003 647 EUR összeggel járult hozzá a 2007–2013. közötti programidőszak Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési” Programjának részeként. 


A tervezet dátuma

04/05/2014