Technológiaátadást támogató eszközök Közép-Európában

A CEBBIS – Central Europe Branch Based Innovation Support (Közép-Európai Ágazat-alapú Innovációs Támogatás) – projekt előmozdította a kutatók és az üzletemberek közötti kommunikációt, amely ösztönzi a befektetéseket a kis- és középvállalatoknál.

További eszközök

 

" Mára már a részt vevő országok mindegyikében fel lehet használni a többi részt vevő országból származó tudásanyagot. Az innováció területén rendszeresen megosztjuk egymással az információkat és tapasztalatainkat. Emellett a nemzetközi hálózat is új lehetőségeket teremt az együttműködésre. "

Stephen Taylor, az AREA Tudományos Park ügyvezető igazgatója (Trieszt, Olaszország)

A szolgáltatástámogatási projektet hét közép-európai ország fejlesztési ügynöksége, kutatási központja és technológiai parkja hozta létre azzal a céllal, hogy megszüntesse a kommunikációs akadályokat a kutatók és az üzletemberek között, valamint hogy megoldást találjon a kis- és középvállalatok felé irányuló technológiaátadás javítására.

A 11 partnerből álló hálózat feladata az átadás terén jelentkező akadályok megszüntetése volt – mint a közép-európai tudományos intézmények közötti hiányos együttműködés, a nem megfelelő finanszírozási rendszerek ezen intézmények számára, valamint az alkalmatlan vezetés. A projekt keretében számos szakmai összejövetel és konferencia szervezésére került sor, amelyek lehetőséget teremtettek a régió szakértői és érdekeltjei számára a szakmai tapasztalatcserére.

A technológiaátadást támogató eszközök megosztása

Az olaszországi AREA Tudományos Park például elérhetővé tette stratégiai technológiai útmutatást nyújtó szolgáltatását, amely segítséget nyújt a köz- és a magánszféra szervezetei számára az új technológiák kihasználásához. A szolgáltatás 16 különböző eszközből áll, amelyek többek között a terméktervezés irányításához, az igények felméréséhez, a 3D-s megjelenítéshez, valamint az üzleti intelligencia kezeléséhez nyújtanak segítséget.

A CEBBIS projektben részt vevő partnerek emellett egy regionális kompetenciaközpontokból álló hálózatot is létrehoztak öt központtal, amelyek a Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovénia, valamint Lengyelország területén helyezkednek el. A központokban „szakértő munkatársak dolgoznak, akik a kis- és középvállalkozásoknak személyre szabott információs és kommunikációs technológia-alapú szolgáltatásokat, valamint naprakész technológiaátadási módszereket nyújtanak” – nyilatkozta Alessandro Deltreppo, a CEBBIS technológiai koordinátora.

Cél: a szorosabb együttműködés

A projekt keretében megvalósuló tanulmányok alapján négy jelentést, illetve kézikönyvet készítettek el, valamint aláírták az „Együttműködési megállapodás és politikai nyilatkozat az igényalapú megoldásokkal kapcsolatban a közép-európai kis- és középvállalkozások felé irányuló technológiaátadás javítása érdekében” című dokumentumot.

A tanulmányok rámutattak, hogy nemzetközi modell létrehozására van szükség az új termékek, az üzleti folyamatok és a szolgáltatások területén megvalósuló tudásanyag-átadáshoz, illetve a gyakorlati megvalósításhoz. A CEBBIS által javasolt megoldásokat a KÖZÉP-EURÓPA programban részt vevő régiók tulajdonságaihoz igazították; a megoldások célja a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása a nemzetközi piacokon.


A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A „CEBBIS – Central Europe Branch Based Innovation Support” (Közép-Európai Ágazat-alapú Innovációs Támogatás) projekt teljes beruházási igénye 2 046 612 EUR, amelyez az Európai Regionális Fejlesztési Alap 1 654 712 EUR összeggel járult hozzá a 2007–2013 közötti programidőszak „KÖZÉP-EURÓPA” operatív programjának részeként.


A tervezet dátuma

19/11/2014