A régiók összefognak a munkahelyekért és az oktatásért

Oktatási intézmények közötti, határon átnyúló együttműködés révén az EdTWIN projekt lehetőséget kínál a tanulóknak és a tanároknak arra, hogy új tudást szerezzenek, mozgékonyabbá váljanak, és javuljanak álláskilátásaik a közép-európai térségben.

További eszközök

 

Az ehhez hasonló projektek hozzásegítik az EU-t ahhoz, hogy az Európa 2020 növekedési stratégiával összhangban intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá válhasson 2020-ra. Az EU-nak jelenleg több kemény kihívással is meg kell birkóznia, többek között az öregedő népességgel, a nem eléggé képzett munkaerővel, a nagyobb mértékű innováció szükségességével, a gazdasági növekedés és a környezet pusztulása közötti egyensúly megtalálásával, valamint a biztonságos, tiszta energiaellátás biztosításával. A szerte az EU-ban megvalósuló regionális politikai projektek aktív szerepet játszanak az említett és más kihívások megoldásában azáltal, hogy olyan tevékenységekre vállalkoznak, amelyek munkahelyeket teremtenek, javítják az oktatás eredményeit, fejlesztik a megújuló energiaforrásokat, fokozzák a termelékenységet, és minden polgárnak biztosítják a lehetőségekhez való hozzáférést. A projekteknek és a régióknak döntő szerep jut ebben, ugyanis olyan valós eredményeket generálnak, amelyek hozzájárulnak a stratégia központi céljainak eléréséhez.

Az egész régióban szerveznek rendezvényeket, például óralátogatásokat, munkaértekezleteket és a nemrég megrendezett „Danube Twins”-t, amelynek keretében 500 bécsi és pozsonyi diák együtt járt egy tanfolyamra, és egy-egy napot töltöttek a velük szomszédos másik nagyvárosban.

Egykor szétválasztott, most egyesít

Az Ausztriában, Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában és a környező területeken lezajlott történelmi események eredményeképp a közösségek több nemzedéke élt egymástól elszigetelve. Ausztria és szomszédai között ma is megfigyelhetők társadalmi, nyelvi és gazdasági korlátok, a legtöbb diák első idegen nyelvként angolul tanul. Az életszínvonal továbbra is magasabb Ausztriában, az osztrákok pedig tartanak az olcsó szlovák, cseh, illetve magyar munkaerőtől, ami bizalmatlanságot eredményez a határ menti régiókban élő emberek között.

A bécsi Városi Oktatási Hivatal által 1995-ben kezdeményezett EdTWIN projekt, amely jelenleg három kétoldalú, határon átnyúló együttműködési program – Ausztria–Csehország, Ausztria–Szlovákia és Ausztria–Magyarország – keretében fut egyidejűleg, segít leküzdeni a jelenleg is érvényesülő megosztó hatásokat, például a félelmeket és az előítéleteket Az együttműködés keretében elvégzett kutatás feltárta a közép-európai régió munkaerőpiacának sikeres integrációjához szükséges kulcsfontosságú képességeket. Ennek alapján az EdTWIN oktatási anyagokat fejleszt és segíti az általános iskolák, középiskolák, valamint szakiskolák diákjait, tanárait és tanfelügyelőit e képességek elsajátításában.

Egymástól tanulva

A projekt különös hangsúlyt fektet a szomszédos országok nyelveinek tanulására – főképpen workshopok keretében –, mivel a cseh, a szlovák és a magyar nyelv egyre fontosabbá válik Bécsben. A további tevékenységek között említhető az iskolák közötti partnerségek finanszírozása, óralátogatások, közös művészeti és kulturális programok, közös oktatási anyagok készítése, tanárok számára rendezett munkaértekezletek, valamint szakmai gyakorlatok. Érdekes tevékenység a „határon átnyúló pályaválasztási tanácsadás”, amelynek során a pályakezdésre készülő diákok egy tanfolyamon vesznek részt, majd azt a feladatot kapják, hogy tervezzenek és szervezzenek meg egy látogatást valamelyik szomszédos régióba.

Az ehhez hasonló projektek valós eredményeket generálnak, és meghatározó szerepet játszanak abban, hogy az EU teljesíthesse az Európa 2020 növekedési stratégiában kijelölt célokat. Az EU tisztában van azzal, mennyire gyorsan változik az őt körülvevő világ, ezért intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá igyekszik válni, és nagyra törő célokat jelöl ki maga számára a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás, valamint az éghajlat és az energia terén.


A tervezet dátuma

17/08/2011