Új klaszterkoncepciók lendítik fel Közép-Európa versenyképességét

A fejlődő iparágak innovatív vállalkozásai és kutatóintézetei közösen dolgoznak azon, hogy versenyképesebbé tegyék a klasztereket Közép-Európa-szerte.

További eszközök

 

" A CluStrat egyedülálló lehetőséget nyújt ahhoz, hogy új betekintést nyerjünk a kulcsfontosságú alaptechnológiák tradicionális iparágakba való bevezetésébe – a Baden-Württemberg kormánya által meghatározott számos lehetséges növekedési területre összpontosítva. "

Hermann Koch, a Pénzügyi és Gazdasági Minisztérium regionális klaszter- és gazdaságpolitikájával foglalkozó osztályának helyettes vezetője (Baden-Württemberg, Németország)

Az olyan globális problémák, mint Európa népességének elöregedése és az éghajlatváltozás új piaci lehetőségeket teremt az új iparágakban. A CluStrat közép-európai partnerei együttes erővel igyekeznek klaszterkoncepciókat és a klaszterekhez szükséges eszközöket kifejleszteni az aktív időskor, a zöld gazdaság és a fenntartható mobilitás fejlődő iparágai terén.

A projektpartnerek közös stratégiát kidolgozva javítják az innovációs kapacitást és a regionális klaszterek versenyképességét. A stratégia a tradicionális és fejlődő iparágak, technológiák és szolgáltatások innovációs potenciáljára egyaránt támaszkodik. Az ágazatokon átívelő megközelítés és a kulcsfontosságú alaptechnológiák mellett ezenkívül intelligens szakosodási stratégiákat is alkalmaz.

A konzorcium elsőként az egyes részt vevő régiók potenciálját értékelte a fent említett fejlődő iparágakban. A meglévő stratégia alapján ezt követően kísérleti kezdeményezések révén tesztelték az új klaszterkoncepciókat az egyes régiókban. A kísérleti kezdeményezések eredményeit és tapasztalatait ezután regionális, nemzeti és transznacionális szintű javaslatokba ültették át. Végül pedig közös cselekvési tervben mutatták be, hogy az új klaszterkoncepciók hogyan valósíthatók meg a gyakorlatban.

Folyamatos párbeszéd

A partnerek között regionális, nemzeti és transznacionális párbeszéd is elindult. A folyamatos párbeszédben az összes szint döntéshozói részt vesznek. A párbeszéd célja, hogy a résztvevők megosszák és ellenőrizzék a projektek eredményeit, valamint a javasolt intézkedéseket és ajánlásokat.

A szisztematikus és párbeszédközpontú folyamat növeli a belső integrációt, és elősegíti a politikai fejlődést. Ösztönzi ezenkívül a klaszterek és azok döntéshozói közötti régióközi kapcsolatokat, miközben növeli a régió közös identitását.

A stratégia emellett összekapcsolja a fejlődő technológiákat és szolgáltatásokat a tradicionális ágazati klaszterekkel, és kellő szakpolitikai figyelmet irányít az olyan horizontális problémákra, mint a fenntarthatóság és a nemekkel kapcsolatos kérdések. A CluStratot az EU Duna Régió Stratégiájának részeként (DRS) ún. világítótorony-projektként ismerik el.


A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A „CluStrat – Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes” (CluStrat – Az innováció fokozása új klaszterkoncepciók révén, különös tekintettel a feltörekvő iparágakra és a horizontális témákra) projekt teljes beruházási igénye 3 691 259 EUR, amelyhez az Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja a 2007–2013 közötti programozási időszak „Közép-Európa” operatív programjának részeként 2 945 988 EUR összeggel járult hozzá.


A tervezet dátuma

24/06/2015