A Centrope a regionális integráció katalizátoraként működik

A Centrope projekt hatékony eszközöket hozott létre a határon átívelő innovációtranszfer megvalósításához azon a négy országból álló területen, amely osztrák, cseh, szlovák és magyar régiókat fog össze.

További eszközök

 
A CENTROPE projekteknek köszönhetően az emberek kihasználhatják a műszaki és kutatóintézetek által kínált lehetőségeket. A CENTROPE projekteknek köszönhetően az emberek kihasználhatják a műszaki és kutatóintézetek által kínált lehetőségeket.

" A transznacionális eszközök révén a régiók és az ott működő vállalkozások (főként kis- és középvállalkozások) profitálni tudnak a környező országok erősségeiből, és jobban ki tudják használni saját innovációs képességeiket "

CENTROPE TT projekt

A projektben részt vevő 13 intézmény számos olyan eszközt fejlesztett ki, amelyek lehetővé teszik a technológiaátadást a vállalkozások, illetve az egyetemek és a kutatóintézetek között. Ezen eszközök egyike a „Feltérképezési és elemzési eszköz”, amely egységes képet ad a Centrope régióban működő fontosabb műszaki és kutatóintézetekről (RTI-k), illetve ezek egymás közötti kapcsolatáról. A másik fontos eszköz az „EU által jóváhagyott képesítési eszköz”, amely lehetővé teszi a tudás terjesztését és átvitelét az RTI-k között. A „KKV + K+F együttműködési eszköz” ösztönzi a vállalkozások és a kutatóintézetek közötti transznacionális együttműködést, valamint elősegíti a tagállamok közötti technológiaátadást a Duna Régió makroregionális stratégiájának keretein belül.

Célzott kutatás és finanszírozás

A projekt keretében egy online adatbázist is létrehoztak, amelyben több mint 2400 RTI és kapcsolódó vállalkozás szerepel – ezek régiók és szakterület szerint kereshetők, így az érdeklődők gyors és célzott tájékoztatást kaphatnak a résztvevő régiók kutatási tevékenységet végző szereplőiről. Mindezek mellett egy csekkrendszert is kidolgoztak, amely pénzügyi segítséget nyújt egy olyan virtuális hálózat létrehozásához, amely a Centrope régióban működő repülőgép-ipari vállalatokat fogja össze. A csekkek kézhez vételétől számított 10 hónapon belül a kis- és középvállalkozások különböző tevékenységekhez (új termékek vagy prototípusok kifejlesztése, üzleti tervek kidolgozása, új technológiákhoz kapcsolódó képzések kidolgozása, illetve technológiaátadási lehetőségek elemzése) pályázhatnak pénzügyi támogatásra.

A projekt keretében egy akadémiát is létrehoztak, amely értékes képzést nyújt a kutatás-fejlesztési (K+F) szakemberek számára a nemzetközi partnerségek létrehozásával, a kultúrák közötti akadályok elhárításával, valamint azon pénzügyi források felkutatásával kapcsolatban, amelyek a Centrope régióban megvalósítandó projektekhez hatékonyan felhasználhatók. A képzéseket – amelyek négy foglalkozásból állnak a Centrope régió minden országában – innovációs klubok kísérik; ezek keretében üzemlátogatásokra is sor kerül, jó alkalmat kínálva a vezető innovációs szakemberek, valamint a helyi szakértők és sikeres induló vállalkozások megismerésére.

A „CENTROPE TT: Tools for transnational Innovation Support in Centrope” (A határon átívelő innovációt támogató eszközök a Centrope régióban) projekt teljes beruházási költsége 1 747 003 euró, amelyhez az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja 1 389 262 euróval járult hozzá a 2007–2013 közötti programidőszak „Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program” (INTERREG IVB 2007-2013) részeként.

A tervezet dátuma

03/06/2015