REBUS: Az épületek energiahatékonyságának növelése Európában

Nyolc országból nyolc partner segíti a helyi hatóságokat a középületek energiahatékonyságát célzó felújítások tervezésének, végrehajtásának és nyomon követésének javításában. A REBUS projekt célja, hogy a köztisztviselők és közalkalmazottak körében felhívja a figyelmet az energiára vonatkozó kérdésekre és fejlessze az azokkal kapcsolatos készségeket. A célok egyike, hogy biztosítsa a megfelelő ismereteket a helyi hatóságok számára az energiahatékony középületfelújítást célzó útmutató (Energy Renovation Plan; a továbbiakban: ERP) kidolgozásához.

További eszközök

 
The REBUS project is making public buildings in eight European countries more energy efficient and creating awareness of this topic among civil servants ©REBUS The REBUS project is making public buildings in eight European countries more energy efficient and creating awareness of this topic among civil servants ©REBUS

" A kevesebb energiafelhasználás lehetőségeinek feltárása és a költségek megtakarítása a polgárok által igénybe vett szolgáltatások minőségének javítása mellett – ezek a legfőbb okok, amelyek miatt nyolc uniós ország döntéshozói úgy döntöttek, csatlakoznak a REBUS projekthez. "

Sergio Gatteschi, projektkoordinátor

Az ERP olyan iránymutatást nyújt, amely a következők tekintetében segítheti a helyi hatóságokat:

  • Az erőforrások lehetséges megtakarításával és hatékony felhasználásával kapcsolatos tudatosság növelése;
  • A középületek energiaigényeivel kapcsolatos visszajelzések és információk gyűjtése;
  • A felújításra szoruló épületek kiválasztása; 
  • A hatékony alap- és célértékeket, valamint a nyomonkövetési tevékenységeket is tartalmazó, felújításra irányuló ajánlattételi dokumentáció megtervezése.

Az ERP-k kidolgozása a REBUS konzorcium keretében gyűjtött eredményes tapasztalatok alapján, az érdekelt felek bevonásával, a személyzeti csereprogramok és rendszeres virtuális ülések révén történik. 

Bevált gyakorlat kialakítása

A projektpartnerek „helyzetelemzést” dolgoztak ki a középületek felújítására vonatkozó meglévő regionális eljárások megismerése céljából. Az aktuális helyzetből levonták tapasztalataikat és meghatározták az igényeket. Ezt az elemzést pedig felhasználták a középületek energiahatékonysági fejlesztéséről tanúskodó bevált gyakorlatok kiválasztásánál. 

Az egyik vezető partnerrégió, Toszkána például a „RESHospitals” elnevezésű projekt tapasztalataira összpontosított, amelynek célja, hogy megújuló energiaforrások révén, az energia legészszerűbb felhasználásával és az ökohatékonyság elvei mentén kibocsátásmentes kórházakat hozzon létre. Számos helyi kórházban értek el kiemelkedő eredményeket az energiamegtakarítás és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése terén. Magyarországon a közszolgálati alkalmazottak részére nyújtott képzési program eredményesnek bizonyult az energiamegtakarítás szükségességével kapcsolatos tudatosság növelése terén.

Cselekvési tervek

A projekt utolsó lépése, hogy elősegítse a részt vevő régiók saját terveinek elkészítését, amelyek révén a fejlesztések szakpolitikai eszközökké válhatnak. A REBUS régióközi tevékenységeiből levont tanulságokra épülő tervek felvázolják a szakpolitika javításához szükséges változásokat, a tervezett munkák időkereteit, a folyamatban részt vevő feleket, valamint a potenciális finanszírozás kereteit és forrásait. A régiók terveik kidolgozása során átveszik és adaptálják a többi partnerterületen már bevált gyakorlatokat.

A REBUS intenzív közösségimédia-kampány és 30-nál is több, különböző uniós régiókban megrendezett találkozó révén népszerűsítette a jó energiahatékonysági gyakorlatokat. Ily módon a középületeik energiahatékonyságának javítására lelkesen törekvő érdekelt felek és állami szervek százainak érdeklődését keltették fel a projekt tevékenységeivel kapcsolatban.

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás

A „REBUS – Az energiahatékony épületek felújítása” projekt teljes költsége 1 701 557 EUR, ebből az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása 1 431 714 EUR az „Interreg Europe” operatív program keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban. A beruházás a „Karbonszegény gazdaság” prioritás alá tartozik.

A tervezet dátuma

22/03/2019