A városi mezőgazdaság alkalmazása a társadalmi befogadásnak a Duna régióban történő előmozdításáért

Az AgriGo4Cities elnevezésű projekt a városi és a városkörnyéki mezőgazdaság (angol rövidítése: [UPA]) alkalmazásával kívánja elérni a kormányzási modellek megváltoztatását és az állami intézményi kapacitás megszilárdítását a Duna régió városaiban, a gazdasági-társadalmi kirekesztés kezelése és a fenntartható városfejlesztés ösztönzése érdekében. E célból a projekt keretében egy részvételen alapuló tervezési módszertant dolgoznak ki, amelyet a közszféra döntéshozatali folyamataiba kívánnak majd beépíteni.

További eszközök

 
The Kunta Kinte allotments in Velenje, Slovenia – a unique example of an area of second homes ©Drago Kladnik The Kunta Kinte allotments in Velenje, Slovenia – a unique example of an area of second homes ©Drago Kladnik

" Mivel a kertészkedés önellátó tevékenység, és nem szükséges hozzá különösebb képesítés, az AgriGo4Cities a társadalmi befogadás tekintetében hasznos módszernek bizonyult. "

Jani Kozina, AgriGo4Cities projektvezető

Az AgriGo4Cities hat város esetében hozott létre részvételen alapuló, városi és városkörnyéki mezőgazdasági partnerségeket, illetve városi és városkörnyéki mezőgazdasági cselekvési terveket: Blagoevgrad (Bulgária), Prága (Cseh Köztársaság), Székesfehérvár (Magyarország), Ulcinj (Montenegró), Vaslui (Románia) és Velenje (Szlovénia). A projekt keretében összeállították a részvételen alapuló városi és városkörnyéki mezőgazdaság bevált gyakorlatainak a jegyzékét.

Emellett létrejött egy több nemzetet átfogó, többszintű kormányzati partnerség a részvételen alapuló kormányzás előmozdítása, valamint a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelemre irányuló, több nemzetet átfogó, részvételen alapuló kormányzási terv kidolgozása érdekében.

Részvételen alapuló tervezés

Helyi szinten a részvételen alapuló tervezés abban lehet hatékony, hogy fokozottabb befogadást, demokratizálódást, kreativitást és közösségi szellemet idéz elő. A Duna régióban számos kormányzati kihívás függ össze azzal, hogy a polgárok nem vesznek részt a döntéshozatalban. Mindez a tehetetlenség érzését, a kormányzattal való együttműködés motivációjának gyengülését, illetve a politikai, társadalmi és gazdasági életből való kirekesztődést váltja ki.

A polgárok és a hatóságok közötti egyre növekvő szakadék fokozza a bizalmatlanságot és még jobban visszaszorítja a részvételt, ez pedig különösen jellemző a szegények, a munkanélküliek, a hajléktalanok, a romák, az idősek, a nők, valamint a fiatalok esetében. A részvétel hiánya súlyosbítja az egyenlőtlenséget, ez pedig az életminőség romlásában mutatkozik meg.

Partnerségek és tervek

Az AgriGo4Cities keretében a közigazgatásokból, marginalizálódott csoportokból és egyéb érdekelt felekből létrejött helyi városi és városkörnyéki mezőgazdasági partnerségek célja ennek az állapotnak a városi és városkörnyéki mezőgazdasági cselekvési terv végrehajtásával történő megváltoztatása. A projekt központi elemét képező cselekvési tervek a városi környezetnek a javítása, valamint a kirekesztés veszélyének kitett közösségek társadalmi-gazdasági integrációjához való hozzájárulása szempontjából tesztelik az AgriGo4Cities módszertanát. A tervekkel kapcsolatban kifejtett munkájuk révén ezek a közösségek hallatni tudják a hangjukat.

A tervek végrehajtása pozitív lendületet eredményezett, amelyet a projekt lezárultát követő időszakra tervezett nyomonkövetési tevékenységek tartanak majd fenn. Mindezt alátámasztja a bevált gyakorlatokat összesítő katalógus, amely részvételen alapuló sikeres városi és városkörnyéki mezőgazdasági ötleteket és projekteket ismertet, és rámutat a közintézményeknek az effajta tevékenységekben kifejtett fontos szerepére.

A több nemzetet átfogó partnerség elősegíti a közigazgatási szervek közötti tapasztalatcserét, és előmozdítja az intézményi kapacitások kiépítését, továbbá fokozza a befogadást, és a városi és városkörnyéki mezőgazdaság új formái révén hozzájárul a városfejlesztéshez. 

A nyomonkövetési tevékenységek a projekt időtartamát követően is fenntartják az együttműködést. A széles körű hozzáférhetőséget biztosítandó, a több nemzetet átfogó kormányzási tervet lefordítják a hét partner nyelvére (bolgár, cseh, német, magyar, montenegrói, szlovák és szlovén).

Video

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás

Az „AgriGo4Cities” projekt teljes beruházási költsége 1 474 190 EUR, amelyből az EU hozzájárulása 1 253 061 EUR (ebből 1 168 642 EUR az ERFA hozzájárulása és 84 419 EUR IPA-hozzájárulás) a „Duna” operatív program keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban. A beruházás az „Innovatív és társadalmilag felelős Duna Régió” prioritás alá tartozik.

A tervezet dátuma

04/03/2019