Az „energiatudatos” iskola energiaőrzői

Egy uniós támogatást élvező projektnek köszönhetően közép-európai iskolák ismerkednek meg az energiatakarékosság fontosságával. A projekt egy sor oktatási program, „tudatos energiafogyasztást” elősegítő eszköz és egy innovatív, „energiaőrzők” elnevezésű program révén ösztönzi a diákokat és a tanárokat arra, hogy példamutató módon óvják a környezetet, ugyanakkor lefaragjanak iskolájuk költségeiből.

További eszközök

 
Awareness-raising and behaviour change are key tools in the ENERGY@SCHOOL programme.  ©Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Italy Awareness-raising and behaviour change are key tools in the ENERGY@SCHOOL programme. ©Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Italy

" Ezen innovatív és fontos elképzelés célja, hogy úgynevezett energiaőrzők képzése révén javítsa az iskolák energiahatékonyságát, és a diákok, a tanárok, az iskolai személyzet és szakértők bevonásával „energiatudatos” iskolákat hozzon létre. Az ENERGY@SCHOOL kezdeményezés ténylegesen garantálja valamennyi érdekelt – a családok, a diákok, az iskolák és az önkormányzatok – elkötelezettségét. "

Rita Ricci, projektvezető, Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Az európai építőipar tárt karokkal fogadja az energiaoptimalizálást szolgáló megoldásokat. Az iskolák azonban általában nem bizonyulnak hatékony energiafogyasztóknak, és magasak az energiaköltségeik. Ökológiai lábnyomuk és költségeik visszaszorításához energiahatékonysági intézkedések és megújuló energiaforrások bevezetésére van szükség, különösen az évtizedekkel ezelőtt épült iskolák, valamint a kisebb mértékű beruházásban részesülő régiók esetében.

Az ENERGY@SCHOOL kezdeményezés több mint 40 általános és középiskolában támogatja a közszférát az „energiatudatos” cselekvési tervek és kísérleti programok megvalósításában. Átfogó megközelítése arra tanítja és képezi az iskolai dolgozókat és a diákokat, hogy junior és szenior energiaőrzőkké váljanak. 

Aktív szerepvállalás

A program sikere az érdekeltek aktív szerepvállalásán múlik. A hét közép-európai országot képviselő iskola a projekt keretében kifejlesztett bemutatók, képzések és alkalmazások segítségével fedezi fel az energia kezelésének és megtakarításának módjait. A program végső célja az, hogy hosszú távú viselkedésbeli változást idézzen elő, továbbá fejlessze a készségeket.

A résztvevő iskolák és önkormányzatok támogatást kapnak saját energiatudatos iskolagazdálkodási tervük elkészítéséhez, amely meghatározza a bevált gyakorlatokat, az energiahatékonysági irányelveket, ellenőrzéseket és módszereket, a finanszírozást, a gazdálkodást és az energiaőrzők által követendő viselkedési mintákat. 

Ezek a kísérleti tervek visszaköszönnek a projektben részt vevő országok (Olaszország, Lengyelország, Horvátország, Szlovénia, Németország, Ausztria és Magyarország) nemzeti stratégiájában, amely befolyásolja a zöld energia használatának kibővítésére törekvő iskolákra vonatkozó közös stratégia kidolgozására irányuló erőfeszítéseket. A projekt egyik kulcsfontosságú eleme a képzés, amely játékok, szerepjátékok és gyakorlati tudásátadás révén nyújt segítséget a tanároknak, a technikai dolgozóknak és a gyerekeknek. 

Tevékenységen keresztüli tanulás

A partnerek tanulmányutak során adják át egymásnak az egyes önkormányzatokban már bevezetett bevált gyakorlatokat. A szlovéniai Frana Roša általános iskolába tett látogatás például rávilágított arra, milyen megoldások révén lehet javítani az akár a kommunista időkből ránk maradt épületek energiahatékonyságán és általános kényelmi szintjén. 

A szakértők sorról-sorra kimutatták, hogy milyen költségmegtakarításokat eredményezhetnek az iskola fűtési igényeinek kezelése terén bevezetett – akár apró – változások: az intelligens fogyasztásmérés, a jobb szigetelés, a hőmérséklet-szabályozás, a használatban lévő és üresen álló terek kényelmi és fűtési igényeinek figyelembe vétele.

A szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy a Frana Roša iskola már rendkívül energiatudatos, hiszen nemrégiben az igazgató aktív részvételével kampányt indítottak az iskolai személyzet és a diákok „energiakultúrájának” kialakítására. Labor- és műhelygyakorlatok, valamint egyéb kreatív megoldások – például energiamatricák és felhívások – révén emlékeztetik a tanulókat és a tanárokat arra, hogy kapcsolják le a villanyt, és legyenek tisztában például a nyitott ablakok okozta energiaveszteséggel.

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás 

Az „Energiaoptimalizálás és viselkedésbeli változás a közép-európai iskolákban” projekt teljes költsége 2 581 379 EUR, ebből az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása 2 127 776 EUR az „Interreg CENTRAL EUROPE” operatív program keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban. 

 

A tervezet dátuma

17/11/2017