Az innovatív kapacitás fejlesztése nyolc európai régióban az otthoni egészségügyi ellátás terén

Nyolc európai régió fogott össze az egészségügyi ágazat innovációjának ösztönzése céljából. Az Interreg Europe HoCare projekt elősegítette a bevált gyakorlatok partnerek közötti cseréjét, valamint az olyan cselekvési tervek kidolgozását, amelyek előmozdítják a szakpolitikák fejlesztését, és új szolgáltatásokat nyújtanak az otthoni egészségügyi ellátás innovatív megoldásai terén. Az együttműködés erősíti a regionális innovációs rendszereket és optimalizálja az uniós strukturális és beruházási alapok felhasználását. Az együttműködésből fakadó innovációk pedig támogatják Európa idősödő népességét abban, hogy hosszú távon aktívabb és függetlenebb életet élhessenek.

További eszközök

 
The Interreg Europe HoCare project promotes collaboration for home healthcare solutions. ©Interreg Europe HoCare Project The Interreg Europe HoCare project promotes collaboration for home healthcare solutions. ©Interreg Europe HoCare Project

" Az Interreg Europe HoCare projekt keretében a partnerek és regionális érdekeltjeik közötti intenzív tapasztalatcserék révén sikeresen fejlesztették a részt vevő régiók európai strukturális és beruházási alapokat érintő szakpolitikai eszközeit az e-egészségügyi ágazat terén. "

Eleftherios Loizou, projektkoordinátor

A HoCare Ciprus, Bulgária, Csehország, Litvánia, Magyarország, Románia, Portugália és Szlovénia régióit öleli fel. 

A projekt első szakaszában a régiók közötti tapasztalatcserére került sor: 33 olyan bevált gyakorlatot osztottak meg, amelyek újbóli végrehajtásával javítható az otthoni gondozás innovációját ösztönző szakpolitikák megvalósítása. E tevékenységek legfőbb eredményeképp többek között regionális helyzetelemzések kidolgozására, közös tematikus tanulmányok és jelentések közzétételére, valamint 57, szakpolitikával kapcsolatos képzési rendezvény megrendezésére került sor. A felsorolt fellépések képezték az egyes régiók cselekvési terveinek kidolgozási alapját, amelyek az innovációs rendszerek javításával és az új otthongondozási politikák, termékek és szolgáltatások létrehozásával az egészségügyi szakpolitika egészének javítását célozták. 

A cselekvési tervek a projekt második szakaszában valósultak meg a régiók – strukturális és beruházási alapokból származó finanszírozás elosztásáért felelős – irányító hatóságainak felügyelete alatt. Itt a cselekvési tervek keretében kidolgozott új projektek stratégiai fókuszának, irányításának és végrehajtásának fejlesztésére került a hangsúly, a közel 22 500 000 EUR értékű, potenciális, uniós irányítású beruházás legmegfelelőbb kihasználásának biztosítása mellett.

A változás előmozdítása

Az Interreg Europe HoCare megközelítésének az otthoni ápolás-gondozás innovációját elősegítő kedvező hatásai már érezhetők a szakpolitikában. Ciprus például egy Szlovéniában működő rendszerből inspirálódva új otthoni e-egészségügyi szolgáltatásokat tesztel. Bulgáriában pedig beépítették az ország regionális innovációs stratégiájába a telemedicina és a távegészségügyi szolgáltatások fejlesztését. 

Együttműködési modell

A projektcsapat az együttműködés úgynevezett négyes spirál modelljét alkalmazta munkája során. A modell a szolgáltatások felhasználói, a vállalkozások, a kutatási szervezetek és a hatóságok közötti együttműködésre alapozza az innovációt. Ilyen partnerségek sokkal többre képesek, mint önállóan egy-egy szervezet.

Videók

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás

Az „Interreg Europe HoCare” projekt teljes költsége 1 247 673 EUR, ebből az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása 1 041 361 EUR az „Interreg Europe” operatív program keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban. A beruházás a „Kutatás és innováció” prioritás, valamint az „1.2. – Innovációs szakpolitikák ösztönzése” egyedi célkitűzés alá tartozik. 

 

A tervezet dátuma

02/12/2019