Számos szervezet működik együtt szerte a Duna régióban a romák munkaerőpiaci részvételének elősegítése céljából

A RARE (romák humán erőforrásként) elnevezésű projekt keretén belül nyolc olyan Duna régióbeli országot képviselő 21 partner együttműködésére került sor, amelyekben a roma lakosság kirekesztése alapvető probléma és kiemelt fontosságú szakpolitikai kérdés. A projekt célja a romák társadalmi és gazdasági integrációjának elősegítése egy több érdekelt felet bevonó stratégiai partnerség kialakítása révén. A projekt megerősítette a romák munkaerőpiaci részvételében érdekelt szereplők kapacitását és együttműködését.

További eszközök

 
The RARE project is helping the social and economic integration of the Roma people across the Danube region ©CC0 Creative Commons The RARE project is helping the social and economic integration of the Roma people across the Danube region ©CC0 Creative Commons

" A RARE projekt keretében megvalósuló egyik legjelentősebb tevékenység a munka ünnepén megrendezett nemzetközi kampány volt. Sikerült rávilágítanunk, hogy a roma közösség az európai társadalom jelentős, aktív és integrált részét képezi. Roma példaképeket, kivételes roma személyiségeket mutattunk be szerte Európából – hétköznapi hősöket, akikre mindannyian büszkék lehetünk. A roma és nem roma emberek múltja szorosabban összefonódik, mint ahogyan azt legtöbben gondolnánk. "

Suri Szilvia, projektkoordinátor

A Duna régióban mintegy 5,2 millió roma ember él. Az intolerancia és a megkülönböztetés továbbra is sokukat érinti, megnehezítve az oktatáshoz, közszolgáltatásokhoz és a munkaerőpiachoz történő hozzáférést. A RARE projekt célja, hogy a romák számára rendelkezésre álló támogatási struktúrák fejlesztése révén változtasson ezen a helyzeten.

A legfőbb kihívások meghatározása

A projekt keretében munkáltatók, magánvállalkozások, valamint állami és civil szervezetek működtek együtt annak érdekében, hogy feltárják az intézmények és állami szolgáltatások romák foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő kihívásait. A vonatkozó szervezetekben tapasztalható eljárási és intézményi hiányosságok azonosítására is sor került. A nemzeti szintű folyamatábrák és intézménylisták kidolgozását követően ezek elemzésére is sor került valamennyi országban, ennek eredményeképpen pedig kirajzolódtak a lehetséges együttműködési alternatívák.

A RARE projekt csapata számos olyan bevált gyakorlatot választott ki és tekintett meg, amelyekről bebizonyosodott, hogy egyértelműen hozzájárultak a romák kirekesztése elleni küzdelemhez és munkalehetőségeik javításához. Az érdekelt felek ezt követően csoportokat hoztak létre a közeli érintett szereplőkből azzal a céllal, hogy részt vegyenek a romák munkaerőpiaci mozgósítására irányuló kezdeményezésekkel – köztük a RARE kísérleti fellépéseinek fejlesztésével – kapcsolatos együttműködésben.

Gyakorlati támogatás biztosítása

A kísérleti fellépések bevezetése szerte a Duna régióban elindult. Romániában például 30 roma személy iratkozhatott be egyéni és csoportos tanácsadással összekötött olvasás- és írástanfolyamokra. Öt modulrendszerű szakmai képzés kidolgozására került sor, amelyek EU-szerte elismert képesítést fognak biztosítani a résztvevők számára.

Pécs (Magyarország) városában 15 munkanélküli roma személy vett részt kárpitos-, ács- és kőművesmunka területeit érintő képzési és munkaprogramokon. Szerbiában munkahelyi képzést biztosítottak 15 munkanélküli roma számára, Csehországban pedig egy vállalkozói képzés kidolgozását célozta meg az egyik kísérleti projekt.

Szlovákiában és Bulgáriában eközben a roma közösségek és álláskeresők támogatását szolgáló helyi munkaügyi hivatalokban, önkormányzatokban és egyéb közintézményekben dolgozó személyzet befogadóbb magatartásának ösztönzésére összpontosítottak. A jövőben további kísérleti projektek életbelépésére lehet számítani.

A projekt keretében – a roma példaképeken keresztül – a roma munkavállalók szakmai életébe bepillantó történetek bemutatására is sor került a munka 2018. évi nemzetközi ünnepén.

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás

A „RARE projekt” teljes beruházási összege 2 039 082 EUR, amelyből az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása 1 436 606 EUR, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz hozzájárulása pedig 296 612 EUR a „Duna Interreg” program keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban. A beruházás a „Jól kormányzott Duna régió” prioritás alá tartozik.

 

A tervezet dátuma

24/06/2019