Smart Impact: Az intelligens városfejlesztés alapjainak megteremtése Európában

Egyre nagyobb teret hódít a városok intelligenssé válása, az agilis szervezetek és ökoszisztémák szerepe eközben pedig nélkülözhetetlenné válik, hiszen ők biztosíthatják ehhez a technológia teljes körű kiaknázását. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Urbact városfejlesztési programja által finanszírozott Smart Impact (okos hatás) projekt 10 európai partnervárost egyesített, hogy közösen fedezzék fel és dolgozzák ki az okos városok finanszírozásához, építéséhez, irányításához és működtetéséhez szükséges innovációmenedzsment eszközöket.

További eszközök

 
During the Smart Impact project, 10 partner cities explored how to plan, finance, develop and manage a smart city. ©Manchester City Council (2017) During the Smart Impact project, 10 partner cities explored how to plan, finance, develop and manage a smart city. ©Manchester City Council (2017)

" A csoport tagjai határokon átívelő találkozókon vettek részt, ahol a projekt egyedi témái voltak napirenden. Ezek a beszélgetések új ötleteket adtak a résztvevőknek ahhoz, hogy a helyi érdekeltekkel jobban együttműködhessenek és megvalósíthassák a kívánt tevékenységet. "

Anka Duric, elemzési és üzleti folyamatfejlesztési osztályvezető, Városi Hatóság, Zágráb

Az Írország, Portugália, Spanyolország, Horvátország, Bulgária, Románia, Magyarország, Svédország és Hollandia érdekelt feleit egyesítő Urbact intézkedéstervezési hálózatának vezetését a manchesteri képviselőtestület látta el. A projekt legfőbb eredményei az összes partnerváros esetében egyedi, az intelligens és fenntartható városfejlesztés biztosítását szolgáló, konkrét intézkedéseket tartalmazó tervek.

Öt szempontú megközelítés

Az intelligens városi programok EU-szerte egyre inkább technológia-alapú és adatközpontú fejlesztésekre koncentrálnak, kevés hangsúly kerül azonban az eredmények elérését támogató szervezeti struktúrákra, folyamatokra, innovatív üzleti modellekre és az integrált tervezésre. Ez számos város felkészültségében hiányosságokat generál, ily módon nem képesek a rendelkezésre álló lehetőségeket teljes mértékben kihasználni.

A Smart Impact projekt e kihívás kezelése céljából a következő öt tematikus területet érintő tudás elsajátítására és megosztására összpontosított:

  • Szervezetfejlesztés – a helyi önkormányzatok lehetőségei az okos várost támogató új struktúrák és folyamatok kidolgozására;
  • Finanszírozás és beszerzés – az innováció finanszírozásának és beszerzésének, valamint az innováció megvalósítását elősegítő, új üzleti modellek tervezésének, támogatásának és értékesítésének módjai;
  • Előírások és ösztönzők – az okos várost támogató intelligens szakpolitikák és szabályozások;
  • Innovatív ökoszisztémák – saját ökoszisztéma támogatásának lehetőségei a városokat érintő kihívások megoldásainak elősegítése céljából;
  • Adatirányítás és integráció – az adatfelhasználás kihívásai és lehetőségei, többek között a nyílt hozzáférésű adatok, az adatpiacterek, az adatok feletti rendelkezési jog és az adatvédelem.

Egy szimultán folyamat során mind a 10 SmartImpact projektpartner létrehozott egy úgynevezett Urbact helyi csoportot a legfőbb helyi érdekeltekkel. E csoportok célja a projekt tanulságainak integrálása volt, a résztvevők pedig terveket dolgoztak ki az okos városok kihívásainak kezeléséhez szükséges intézkedésekkel.

Közös tanulás

A partnervárosok a kétéves projekt során hat kétnapos programnak adtak otthont. Ezek a workshopok lehetőséget biztosítottak arra, hogy a gyakorlatban is kipróbálják a megoldásokat minden egyes tematikus területre kiterjedően. Vezetett látogatásokra is sor került, a meghívott szakértők pedig az okos városok kihívásairól és azok megoldásairól szóló előadásokat tartottak.

A projekt valódi ereje a 10 partnerváros kollektív tapasztalataiban rejlett. Dublin, Porto és Manchester – nagyobb és tapasztaltabb városként – olyan lehetőségekre mutatott rá, amelyek példaként szolgálhattak a többi város számára.

A kisebb városok pedig az egyes szakterületeket érintő, értékes szaktudásukat biztosították, a spanyolországi Guadalajara például a városvezetéssel kapcsolatos adatfelhasználás, a magyarországi Miskolc a közlekedésfejlesztés, a bulgáriai Smoljan pedig a polgármesteri szerepvállalás terén.

A projektet egy vezető európai kutatócsoport, a Fraunhofer Intézet okos városokkal foglalkozó kutatóintézet vezetője, Alanus von Radecki vezető szakértő is támogatta.

Tervek kidolgozása

A projekt során a terveket alapos szakértői értékeléseknek vetették alá. A cél a csoport, illetve Von Radecki figyelemre méltó kollektív tapasztalatának kiaknázása volt.

A projekt végére mindegyik város befejezte tervét, valamint létrehozták az öt tematikus területet érintő dokumentumokat és esettanulmányokat bemutató projektoldalt is. A projekt, amelynek keretében valamennyi partnerváros elkészítette saját városa átalakítására irányuló tervezetét, más városok számára is példaként szolgálhat, hogy jobban megértsék mi kell az intelligenssé váláshoz.

A projekt megvalósítására az Urbact keretén belül került sor, amely Európa városainak fenntartható, integrált városfejlesztését célzó európai területi együttműködési program. Különféle erőforrások és know-how segítségével erősíti a városok képességeit a következő négy terület fejlesztése terén: kormányzás, környezet, befogadás és gazdaság.

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás

Az „Smart Impact” projekt teljes költsége 750 000 EUR ebből az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása 572 566 EUR az „URBACT” program keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban.

A tervezet dátuma

20/09/2020