Nagy sebességű széles sávú hálózatok a közösen tervezett és értékelt digitális szolgáltatások szolgálatában

Az ERUDITE projektpartnerei olyan szervezetek, amelyek finnországi, franciaországi, magyarországi, írországi, olaszországi, szlovéniai és svédországi régióin belüli vidéki és város közösségek számára építenek ki nagy sebességű, széles sávú hálózatokat és digitális szolgáltatásokat azzal a céllal, hogy valamennyi polgár élvezhesse a digitális gazdaság előnyeit, és hozzájárulhasson annak fejlődéséhez. A projekt a közösségi igényeket kielégítő és érzékelhető társadalmi és gazdasági értéket képviselő új szolgáltatások bevezetését támogató üzleti modellek kidolgozása révén törekszik kiaknázni a digitális hálózatokban rejlő potenciált.

További eszközök

 
The Seinäjoki public library, Finland – a pioneer in digital services ©Nièvre Numérique The Seinäjoki public library, Finland – a pioneer in digital services ©Nièvre Numérique

" Érdekelt résztvevőink üdvözlik a részvételen alapuló megközelítést a régió igényeinek felmérésében, a szolgáltatásokat és termékeket, valamint a hatásvizsgálatra szolgáló mutatókat. A hatóságok különösen kiemelkedőnek tartották a polgárokkal való együttműködést lehetővé tevő módszertant, a döntéshozók pedig leginkább az érintett szolgáltatásokba történő beruházás eredményességét bizonyító mutatókra kíváncsiak. A projektben érintett felek véleménye szerint az ERUDITE nem „csupán egy újabb uniós projekt”, a keretében kidolgozott módszertan nemcsak a digitális termékek fejlesztésekor alkalmazható, hanem számos más helyzetben is. "

Tomas Tišler, Közigazgatási Minisztérium, Szlovén Köztársaság

Az ERUDITE regionális partnerségei polgárokat, vállalkozásokat és helyi önkormányzatokat is bevontak az új digitális szolgáltatások kiválasztásába, megtervezésébe és megvalósításába. A folyamat során a nyílt innovációt a beruházások társadalmi és gazdasági megtérülésével foglalkozó elemzéssel kombinálták, hogy olyan szolgáltatások jöjjenek létre, amelyekben maximalizálják a digitális előnyöket az érintett közösségek számára.

Ezt követően hozták létre a szolgáltatásokat, amelyeket a projekt résztvevői által a társadalmi, gazdasági és környezeti hatások mérésére alkalmasnak ítélt mutatók és értékek alapján követnek nyomon.

Szolgáltatásfejlesztési menetrend

Az ERUDITE partnerei elismerték, hogy a digitalizáció és az innovációs kapacitás fokozása elengedhetetlen elemei a jelenlegi szakpolitikai eszközöknek. A digitális lehetőségek kihasználása azonban korlátozott a munkahelyteremtés, az életminőség javítása és az érintett területek személyek és beruházások vonzására irányuló kapacitásépítése terén. Megállapították, hogy újra kell gondolni a digitális szolgáltatások megtervezésének és megvalósításának folyamatait Európában.

Az ERUDITE ehhez a beruházások társadalmi és gazdasági megtérülésének a nyílt innováció módszertanával (SEROI+, az új szolgáltatások létrehozásának alapjául szolgáló eljárás) történő kombinálásával járult hozzá . A SEROI+ menetrend a következő négy lépésből áll: a szolgáltatások szakpolitikai és gyakorlati céljainak meghatározása; az érdekelt felek azonosítása és a velük történő együttműködés a célok kitűzése céljából; a szolgáltatások közös tervezése; a beruházások megtérülését felmérő és nyomon követő mutatók és értékek megállapítása.

Konkrét eredmények

A SEROI+ folyamat egyik konkrét eredménye a nemzeti nyílt innovációs műhely (FabLab) hálózat, és az önálló, vidéki FabLab műhelyek létrehozása Szlovéniában. A nyílt innovációs műhelyek lehetővé teszik a polgárok számára, hogy digitális gyártási technológiák alkalmazásával új termékeket fejlesszenek. A mostanra európai referenciaponttá vált szlovén hálózat célja, hogy az innováció, a gazdasági növekedés és a körforgásos gazdaság előmozdítása érdekében kihasználja a helyi közösségek vállalkozói potenciálját.

A projekt további eredménye az írországi Donegal megyében létrehozott Inishowen digitális központ. E központ innovációs kapacitásfejlesztést biztosít majd új, technológiával foglalkozó munkahelyek és startupok létrehozására, üzleti modelljeik digitális átalakításán dolgozó vállalkozásokat támogat, valamint segíti a helyi és multinacionális digitális cégek megosztott munkaterület iránti igényeinek kielégítését.

E tevékenységek mozgatórugója pedig nem más, mint a Nièvre francia megyén belüli Lormes kisvárosban található FabLab. Lormes az IKT-ben rejlő potenciált már az 1990-es évek vége óta a vidéki területek gazdasági és társadalmi fejlődésének ösztönzésére fordítja. Az ERUDITE törekvéseit bevált gyakorlatként népszerűsíti a következő kezdeményezésekkel párhuzamosan: a Finnország nyugati részén található Seinäjoki közkönyvtár digitális szolgáltatásai, valamint a Lab Altobello, Olaszország Veneto régióján belüli Mestre település lakosainak életminőségét javító innovatív gyakorlatok kidolgozásával foglalkozó városi laboratórium.

Az ERUDITE keretében végzett, a részt vevő régiókban történő további digitális szolgáltatások létrehozására irányuló munka továbbra is folytatódik.

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás 

Az „ERUDITE – A vidéki és városi területek digitális innovációs felzárkóztatása” projekt teljes költsége 2 075 178 EUR, ebből az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása 1 737 632 EUR az „Interreg Europe” operatív program keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban. A beruházás a „Kutatás és innováció” prioritás alá tartozik.

A tervezet dátuma

22/03/2019