A vaskor örökségének ismertté tétele a Duna régióban

A „Vaskor a Duna mentén” projekt öt ország partnereit egyesíti közös vaskori örökségük kutatását, védelmét és fenntartását célzó közös stratégiák kidolgozása és végrehajtása érdekében. A régió kora vaskori kulturális helyszínei és tájai olykor részben rejtve vannak, valamint veszélybe kerülhetnek a városfejlesztés és az intenzív mezőgazdaság miatt. A projekt által létrehozott hálózat célja az ilyen helyszínek fontosságának és vonzerejének széles körben történő ismertté tétele, valamint a kulturális turizmusba való integrációjuk elősegítése.

További eszközök

 
The last free-standing princely tumulus from the Early-Iron Age in Großklein ©Universalmuseum Joanneum/M. Mele The last free-standing princely tumulus from the Early-Iron Age in Großklein ©Universalmuseum Joanneum/M. Mele

" 2700 éve, a kora vaskorban a Duna régióban élők halottaikat monumentális temetkezési halmok alá temették, amelyek a mai napig fennmaradtak. Ezek nemcsak csodálatos emlékművek, hanem egy rendkívül törékeny régészeti örökség részei is. Kutatásuk, védelmük és fenntartható használatuk érdekében modern technológiák segítségével láthatóvá kell tennünk őket. A „Vaskor a Duna mentén” projekt nemcsak különálló emlékművek megjelenítését tűzi ki célul, hanem egész múltbeli tájakét, amelyek átnyúlnak a modern határokon. "

Dr. Marko Mele, a „Vaskor a Duna mentén” projekt vezetője

A projekt keretében kidolgozott stratégiákat kilenc kiválasztott régióban tesztelik nemzetközi régészeti táborokban. Korszerű technológiák felhasználásával a partnerek az i.e. 9. és 4. század közötti régészeti örökséget kutatják, és promóciós tevékenységeket folytatnak.

2017-ben az ausztriai Großklein és Judenburg, valamint a horvátországi Szenterzsébet (Jalžabet) és Káptalandomb (Kaptol) ad helyet a táboroknak, 2018-ban pedig Szlovéniában és Magyarországon szerveznek további táborokat. Az eredmények a turistáknak szánt digitális eszközök kifejlesztését és ezek végrehajtásának megtervezését segítik elő, amellyel új turisztikai termékek létrehozásához járulnak hozzá a Duna régióban.

Egy történelmi-kulturális jelenség európai dimenziója

Az őskorban a mai határok nem léteztek, így hasonló kulturális jelenségek terjedtek el számos országban és régióban. Határokon átnyúló megközelítés kidolgozására van szükség, amely árnyaltabb képet nyújt, és európai dimenzióba helyezi a jelenséget. A „Vaskor a Duna mentén” figyelmen kívül hagyja az országhatárokat, és a teljes közép-európai vaskori tájat egyetlen entitásként kezeli.

Az elmúlt évtizedekben az európai régészet megpróbálta bekapcsolni a kiemelkedő helyszíneket a szélesebb transznacionális hálózatokba. Ez előmozdította megőrzésüket, támogatásukat és használatukat. A partnerek régészeti örökséggel és kulturális turizmussal kapcsolatos szakértelme segítségével a „Vaskor a Duna mentén” projekt erre a munkára épít, de új megközelítést alkalmaz: komplex őskori tájakra összpontosít az egyes régészeti lelőhelyek helyett.

Aktív régészet

A projekt célja, hogy dinamikus képet nyújtson a régészeti kutatásokról, és szélesebb körben tegye ismertté az emberi történelem régészeti emlékeit. Ehhez nem elég a történelmi műalkotások puszta feltárása. A régészeti lelőhelyek és tájak professzionális felkutatása és védelme, valamint a pontos dokumentáció alapvető fontosságúak. A projekt egyik fontos eredménye az emlékművek védelmére és fenntartható turisztikai célú használatukra vonatkozó részletes adatok létrehozása.

A régészeti táborok iskoláknak, csoportoknak és egyéni látogatóknak szervezett programokat, műhelytalálkozókat, előadásokat és tárlatvezetéseket tartalmaznak. A projekt partnerei megosztják tudásukat és tapasztalataikat egymással és a nagyközönséggel.

A terepmunka felfedezéseit és a táborok látogatóival történő találkozók során szerzett ismereteket konkrét állami források fejlesztésére használják. Idetartoznak a múzeumi látogatói programok, az újraéledt régészeti parkok és tanösvények, valamint egy nyílt hozzáférésű online kutatási adatbázis.

Kedvezményezettek

„Napjaink globális világában különösen fontos, hogy a fiatalok hazai régióik kulturális örökségét megismerjék. A »Vaskor a Duna mentén« (Iron-Age-Danube) projekt új lehetőségeket kínál a rejtett régészeti örökségek felfedezésére és közelebbi megismerésére: ásatások során rendezett nyilvános régészeti műhelyek, új tematikus túraútvonalak és egy új digitális alkalmazás célozza nem csak a fiatalabb generáció megnyerését. A projekt ily módon nemcsak az iskolai történelemoktatást és -tanulást támogatja, hanem megalapozza a kulturális örökségek – jövőbeni megőrzése szempontjából nélkülözhetetlen – megbecsülését és ismertségét.”

 

Darinka Šarh, a maribori Srednja ekonomska šola in gimnazija tanára, Szlovénia

  

„A »Vaskor a Duna mentén« projekt tökéletes keretet biztosít a HistAK Neumarkt helyi egyesület munkája számára, amely az ausztriai Neumarkt völgyeinek örökségére kívánja felhívni a figyelmet. A »Vaskor a Duna mentén« projekt a tudományos eredmények láthatóvá tételével kapcsolatot teremt a tudomány és a szélesebb közönség között, fokozva a régió kulturális örökségére – különösen a vaskori településekre – irányuló érdeklődést, valamint megalapozva a további helyi projekteket. A »Vaskor a Duna mentén« projekt révén völgyeink a vaskor történelmi térképére kerülnek!”

  

Christa Fürnkranz, Neumarkti Történelmi Egyesület, Ausztria

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás

A „Vaskor a Duna mentén – Monumentalizált korai vaskori tájak a Duna-medencében” projekt teljes beruházási költsége 2 552 000 EUR, amelyből az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása 2 169 200 EUR a „Duna” operatív program keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban. A beruházás „A környezet és a kultúra iránt felelősséget vállaló Duna régió” prioritás alá tartozik.