INNOWOOD – Versenyképesebb osztrák-magyar fafeldolgozó- és bútoripar

A projekt a fafeldolgozó- és bútoriparban tevékenykedő osztrák-magyar határrégió kkv-i innovációs és versenyképességének megerősítése céljából a networking rendezvények és közös piaci lehetőségek mellett számos, tervezéssel és termékfejlesztéssel kapcsolatos innovációs workshopot szervezett. 

További eszközök

 
The Innowood project held innovation workshops on wood furniture design and product development, networking events and joint marketing opportunities.  ©Effix-Marketing Kft/Abraham Imre (2018) The Innowood project held innovation workshops on wood furniture design and product development, networking events and joint marketing opportunities. ©Effix-Marketing Kft/Abraham Imre (2018)

" E projekt határokon átívelő közösségépítő ereje kiemelkedő. Vállalatok, tanulók, és oktatási intézmények részvételével új, innovatív faépítészeti és bútortermékek, valamint új üzleti kapcsolatok jöhettek létre. Ezen túlmenően a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy beléphessenek egy szilárd munkaerőpiacra, a vállalatok pedig potenciális munkavállalókat ismerhetnek meg a terméktervezési folyamat során és a workshopokon. Mindez pedig határon átívelő dimenzióban. "

Pakainé Dr. Kováts Judit, vezető partner, Effix-Marketing Kft., projektmenedzser

Magyarország Nyugat-Dunántúl, valamint Ausztria Stájerország és Burgenland határrégiói erőteljes fa- és bútoriparral rendelkeznek. Ami azonban a K+F-et és az innovációt illeti, a két ország együttműködési előzményei igencsak szegényesek. 

A projekt a területet érintő, közös kutatás-fejlesztés fokozása céljából határon átnyúló hálózatot hozott létre, ahol a fa- és bútoripari vállalatok megoszthatják bevált gyakorlataikat, innovatív termékeket fejleszthetnek ki közösen, konszolidálhatják a gyártást, valamint egy többnyelvű online értékesítési platformon közös marketinget folytathatnak. 

A projekt végső célja a határokon átnyúló erőforrások összehangolása a kkv-k átfogó versenyképességének javítása céljából. 

Workshopok és marketing 

A projekt egyik legfőbb eredménye egy 25 workshopból álló szervezet, amely osztrák és magyar kkv-kat és hallgatókat tömörített egybe, hogy közösen fejlesszenek innovatív bútorokat és építészeti koncepciókat. E workshopok eredményeképp 11 prototípus jött létre, és két faépítészeti koncepciót választottak ki további fejlesztési céllal. A projekt online marketing és értékesítési platformot indít 2019 szeptemberétől azzal a céllal, hogy támogassa a vállalatokat ezen innovatív termékek, illetve saját termékeik értékesítésében. 

Páratlan lehetőségek 

A workshopokon és az online platformon kívül a projekt számos, határon átívelő vállalatlátogatást és cserét szervezett. Ez remek lehetőségnek bizonyult a vállalkozások számára nem pusztán az új K+F és innovációs ötletek megismerése, hanem a kapcsolatépítés és a jövőbeni együttműködés megalapozása szempontjából is. A projekt részletes tanulmányt készített a határrégió átfogó készleteiről, az erősségek legoptimálisabb kiaknázására és a gyengeségek leghatékonyabb enyhítésére vonatkozó tanácsokkal.

E kezdeményezések eredményeképp a fa- és bútoriparban dolgozó kkv-k és hallgatók erőteljes új platformhoz jutottak, amely páratlan kapcsolatépítési, rendezvényszervezési, képzési, társfejlesztési, marketing és kommunikációs lehetőségeket kínál.

Videos

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás

Az „InnoWood” projekt teljes költsége 989 281 EUR, ebből az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása 840 889 EUR az „Interreg V-A Ausztria–Magyarország” operatív program keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban. A beruházás a „Kkv-k versenyképessége” prioritás alá tartozik.

 

A tervezet dátuma

04/10/2019