A természet ismeretének és a környezetbarát fejlesztés döntéshozóinak összekapcsolása

Belgiumi, magyarországi, olasz, szlovén, spanyol és egyesült királyságbeli partnerek bevonásával a BID-REX projekt célja a természeti örökség megőrzésének erősítése és a fenntartható gazdasági növekedés támogatása regionális és európai szinten. A projekt a biodiverzitással kapcsolatos információk és a természetvédelmi döntéshozatal összekapcsolására interaktív régióközi tanulási folyamatra vállalkozott. A folyamat során kidolgozott tervek végrehajtása az állami politika számára nyújt tájékoztatást.

További eszközök

 
The Nyctlaus leisleri bat: better-informed environmental decisions should improve its conservation prospects ©David Guixé The Nyctlaus leisleri bat: better-informed environmental decisions should improve its conservation prospects ©David Guixé

" A jobb együttműködés érdekében ötleteket hozunk más európai régiókból, hogy biztosítsuk a környezet hatékony megőrzését. "

Jean-Yves Paquet, Natagora természetvédelmi szervezet, Vallónia régió, Belgium

A BID-REX tanulási folyamat konferenciák, munkaértekezletek, valamint a bevált módszerek feltárására és kicserélésére szolgáló látogatások köré szerveződik. A tematikus munkaértekezletek jelentik a folyamat sarokkövét.

A helyes gyakorlattal kapcsolatos tudáscsere, illetve a regionális kihívásokkal és a lehetséges megoldásokkal kapcsolatos vita az egyes partnerek és helyi csoportok tapasztalataira és tudására alapozott. A megbeszélések témakörei világosan meghatározott terv szerint alakultak, és a regionális igényektől kezdve az eszközökön és módszereken át a szakpolitikákra gyakorolt hatásokat egyaránt lefedték.

Megfelelő információk a szilárd stratégiákhoz

A természetvédelmi prioritások regionális fejlesztéspolitikákkal való összeegyeztetése, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap (EFRA) támogatása rendelkezésre állásának figyelembe vétele alapvető fontosságúak a hatékony európai és regionális biodiverzitás megőrzési stratégiákhoz. A prioritások pontos meghatározásához azonban a biodiverzitásra vonatkozó koherens, releváns és strukturált információkra van szükség.

A BID-REX projekt célja az, hogy a regionális fejlesztéspolitikák fejlesztése és az ERFA juttatások Európa természeti öröksége megőrzésére gyakorolt hatásának javítása érdekében segítse a döntéshozók megfelelő információkkal való ellátását. Minden egyes résztvevő régió más-más környezetpolitikai eszközzel foglalkozik.

Katalónia, Baszkföld, az egyesült királyságbeli Norfolk és a magyarországi Észak-Alföld esetében az eszközök jelentik a környezetvédelemre és az erőforrás-hatékonyságra összpontosító ERFA operatív programok tengelyét. A belgiumi Vallónia Régió, az olaszországi Marche és Szlovénia esetében a Vallóniai Regionális Környezetpolitikai Nyilatkozat, a Marche Regionális Ökológia Hálózat, illetve a Ljubljanai Lápvidék Nemzeti Park szabályozása jelentik ezeket az eszközöket.

Munkaértekezletek, megbeszélések és cselekvési tervek

A három éves tanulási folyamat során megtartott munkaértekezletek témakörei olyan területeket fedtek le, mint például a döntéshozók információs igényei, az információk és az igények összeegyeztetése, valamint fejlesztési tervek kidolgozása minden egyes régió számára. A munkaértekezletek technikai dokumentumait kiadták, hogy az eredmények a projekt partnerségen kívül szélesebb körben is hatást gyakorolhassanak.

A folyamat során meghatározott bevált módszereket – beleértve például a katalóngiai élőhelyek térképészeti felvételét, valamint a baszkföldi természetinformációs rendszer és ökoszisztéma-szolgáltatások értékelését – feltöltötték a projekt honlapjára, illetve egy erre a célra létrehozott adatbázisba.

A tervekben történő szerepeltetés céljából hasznos eszközök meghatározására rendszeres megbeszéléseket szerveztek a helyi csoportokkal. A két év alatt végrehajtandó és a partnerek által nyomon követendő tervek a munkaértekezletek során levont tanulságok figyelembe vételével készültek, és tartalmazzák azokat a részleteket, hogy miként lehetne felhasználni a környezetpolitikai eszközök fejlesztésére ezeket a tanulságokat.

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás

A „BID-REX – A biodiverzitási adatoktól a döntéshozatalig: a természeti érték fokozása a jobb regionális fejlesztéspolitikákon keresztül” projekt teljes költsége 1 609 294 EUR, ebből az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása 1 367 899 EUR az „INTERREG EUROPE” operatív program keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban. A beruházás a „Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság” prioritási keret alá tartozik.

A tervezet dátuma

10/04/2019