A Duna régió a nagyteljesítményű számítástechnikában rejlő üzleti potenciál optimálisabb kiaknázására törekszik

Az InnoHPC projekt a K+F és az innováció Duna régió-szerte történő ösztönzése céljából a nagyteljesítményű számítástechnikához fordult.

További eszközök

 
The EU-funded InnoHPC project is expanding access to high-performance computing in the Danube region ©InnoHPC The EU-funded InnoHPC project is expanding access to high-performance computing in the Danube region ©InnoHPC

" Az InnoHPC ezidáig a Novo Mesto-i Informatikai Egyetem egyik legjelentősebb projektje. A tudományos és az üzleti szféra egyesítésének célja eddig elérhetetlennek tűnt, ez a projekt azonban bebizonyította: az eddigi, ezirányú törekvéseink nem voltak hiábavalóak! Az intelligens, fenntartható és inkluzív fejlődésre irányuló uniós cél elérése sem lehetetlen, sem az Európai Unióban, sem máshol. "

Dr. Borut Roncevic professzor, a Jean Monnet Centre of Excellence elnöke és az InnoHPC projektmenedzsere

A nagyteljesítményű számítástechnika (HPC) egy gyorsan terjedő digitális technológia, az innováció és a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója. A HPC a számítási teljesítmény – a normál számítógépek teljesítményénél jóval nagyobb teljesítmény elérését célzó – aggregálása révén segíthet a jelentősebb üzleti problémák megoldásában és a termékfejlesztési idő csökkentésében.

A határon átnyúló Duna régió jelen pillanatban is rendelkezik már egy szilárd HPC infrastruktúrával, amelynek előnyeit élvezi, két jelentős hiányosság azonban fennáll. Először is, a régió nyugati és keleti részei között nincsen egyensúly. Az infrastruktúra legnagyobb része nyugaton található. Másodszor pedig a régóta tátongó szakadék a tudományos szféra és az üzleti ágazat között itt is tapasztalható: a tudományos szféra rendelkezik a legtöbb HPC infrastruktúrával, míg az üzleti ágazatnak lenne erre a legnagyobb szüksége.

A projekt e hiányosságok kezelése céljából összefogja a HPC-szolgáltatókat, vállalatokat, döntéshozókat és a civil társadalmat. Célja ennek során, hogy a HPC-ben rejlő transzformatív erő valamennyi ágazat rendelkezésére bocsátása révén hozzájáruljon a régió digitális átalakulásához.

Az InnoHPC Laboratórium

A projekt középpontjában az InnoHPC Laboratórium áll, amely a regionális HPC infrastruktúrákat és kompetenciákat összegyűjtő, online platformként szolgál. A vállalkozások a platformon számos olyan integrált szolgáltatáshoz, kapacitásépítő eszközhöz és fenntarthatósági eszközkészlethez férhetnek hozzá, amelyek célja a HPC alkalmazásának növelése. A projekt a laboratórium keretében a HPC-kompetenciákat igénylő vállalkozások és a HPC-szolgáltatók közötti kapcsolatépítésre vonatkozó protokollt dolgozott ki a tudományos és a magánszférában egyaránt.

A projektkoordinátorok az üzleti közösség, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) szükségleteinek jobb megértésére törekedtek. A projekt az igények megértése és katalogizálása révén segíthet az olyan szakpolitikák kidolgozásában, amelyek testre szabott képzést és támogatást nyújtanak a kkv-knak a HPC alkalmazásával kapcsolatban.

Az üzleti igények kezelése

A projektkoordinátorok szerint az InnoHPC projekt sikeresnek bizonyult abban, hogy a tudományos szféra megértse a kkv-k igényeit és kommunikáljon velük. A tudományos szféra ennek köszönhetően mostanra sokkal inkább képessé vált arra, hogy a HPC-vel kapcsolatos szakértelmét az üzleti igények szolgálatába állítsa. A projekt ugyanakkor segített a kkv-knak megismerni a HPC-ben rejlő potenciált a problémamegoldás, az innováció és az üzleti fejlesztés tekintetében.

Sokkal több volt ez a projekt azonban a puszta elméletnél – a teóriát rögtön gyakorlatba is ültette. Az InnoHPC számos kísérleti program során tudta például használni a HPC-t üzleti problémák megoldására, ami egy jelentős lépés a Duna régió iparának teljes körű digitalizálása felé.

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás

A „Nagyteljesítményű számítástechnika a hatékony innovációért a Duna régióban” projekt teljes beruházási összege 2 054 600 EUR, amelyből az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapjának és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköznek a hozzájárulása 1 746 410 EUR a „Duna transznacionális program” keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban.

A tervezet dátuma

05/02/2020