Új eszközök Közép-Európában a városi zöldterületek gondozásáért

Hét közép-európai ország képviseletében tíz partner fogott össze, hogy zöldfelületeket teremtsen vagy a már meglévőket átalakítsa a városi környezetben. A Városi zöldövezetek (Urban Green Belts, UGB) projekt közösségi csoportokkal, lakosokkal és helyi hatóságokkal együttműködve három új, „okos” modellt dolgozott ki, majd tesztelt le nyolc kísérleti rendszer keretében. A projekt a – parkokhoz, erdőségekhez és üdülőterületekhez hasonló – zöldfelületekért felelős közigazgatási szervek tervezési és döntéshozatali folyamatának javítását segíti elő.

További eszközök

 
The Urban Green Belts projects brought together 10 partners from seven central European countries to create or transform urban green spaces. ©Urban Green Belts The Urban Green Belts projects brought together 10 partners from seven central European countries to create or transform urban green spaces. ©Urban Green Belts

" Valamennyi önkormányzat fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy több és jobb minőségű zöldterület legyen a városokban. A Városi zöldövezetek projekt felhívta figyelmünket arra, hogy az önkormányzatok nincsenek egyedül ebben a munkában. Számos partnerre, szakértőre, polgárra, civil szervezetre vagy kormányzati intézményre számíthatunk. A projekt révén olyan eszközök kerültek a kezünkbe, amelyek révén az önkormányzat partnereivel együttműködésben kezelheti és tarthatja fenn zöldfelületeit. "

Hamza Zsófia, projektkoordinátor

A projekt a városi területrendezésnek és a zöld stratégia kidolgozásának három különböző megközelítését tesztelte. Megoldásaik és eszközeik pedig iránymutatásként szolgálnak a helyi önkormányzatok számára a városi zöldfelület-menedzsment intelligens kezelésében. Valamennyi kidolgozott modell beépült a hét részt vevő régió zöld stratégiáiba. 

Okos támogatási modellek

A földrajzi információs rendszeren alapuló modell geoinformatikai eszközök alkalmazásával (az adatgyűjtéstől kezdve a térbeli elemzésen keresztül egészen a geovizualizációig) értékeli a zöldfelületek célját, illetve a karbantartáshoz, fenntarthatósághoz és a jövedelmezőséghez hasonló kérdéseket. Ez a modell a regionális fejlesztési döntéshozatal támogatása céljából készült.

A közösségi részvételi modell az olyan részvételi módszerek átfogó áttekintését hozta létre, amelyek révén a helyiek bevonhatók a zöldfelületek fenntartásába. Ez a modell támogatta a felhasználókat az ötletelésben, a közös irányítási tervek kidolgozásában és a figyelemfelkeltésben. A partnerek az eredményeket hatékonyan alkalmazták és integrálták városi fejlesztési stratégiáikba.

A projekt több érdekelt felet bevonó irányítási modellje iránymutatást nyújt az új együttműködési formák kialakításával kapcsolatban, és nyílt vitára ösztönző platformként működik. A hatóságok kapacitásépítési eszközként is használhatják, továbbá egy képzési tervet is tartalmaz, amely az új elképzelésekre és megközelítésekre nyitott döntéshozók számára hasznosnak bizonyulhat. 

Fenntartható rendszerek

A modellek értékesnek bizonyultak a kísérleti projektek kidolgozásában, amelyek közül számos hosszú távú, fenntartható kezdeményezéssé nőtte ki magát. Számottevő kísérleti projektet ugyanis a helyi közjogi szervek támogatásával hosszú távra terveztek. A Budapesten (Magyarország) létrehozott gondnoksági programot például meghosszabbították, e program eredményeként eddig 26 nyilvános zöldfelület került a lakosság gondozásába. 

Krakkóban (Lengyelország) szociális tevékenységek és kisebb beruházások segítették elő a Witkowice erdő látogatói számának növelését. Egy futókból álló új felhasználói csoport is csatlakozott, valamint egy játszótér építésére is sor kerül részvételi költségvetésből. A rekreációs célokra használt erdőterület nagyságát pedig várhatóan 15 hektárról 120 hektárra növelik.

Mariborban (Szlovénia) az érdekelt felek egy elhagyatott épületegyüttesen belül található zöldterület rehabilitációjára irányuló javaslatot dolgoztak ki. A javaslatot az egész terület felújítását felölelő terv részeként valósítják meg, a város hatóságainak támogatásával.

A projektben részt vevő régiók megosztották egymással ötleteiket és eszközeiket. Krakkó például saját gondnoksági programja fejlesztésén dolgozik. A Padovában (Olaszország) fejlesztett adatgyűjtési alkalmazást Zadar (Horvátország) vette át földnyilvántartásának bővítése céljából. A Salzburgban (Ausztria) bevezetett értékelési mutatókat eközben Budapesten is alkalmazzák a megfelelő, új zöldterületek elemzése céljából.

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás

Az „Város zöldterületek” projekt teljes költsége 2 391 306 EUR, ebből az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása 2 005 050 EUR az „Interreg Közép-Európa” operatív program keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban. A beruházás a „Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság” prioritási keret alá tartozik.

A tervezet dátuma

05/02/2020