Energy@School: energiaőrzők energiatudatos iskolákban

A fiatalság jelentős szerepet tölt be Európa karbonsemleges kontinenssé való átalakulásában. Az Energy@School olyan képzést nyújt a diákoknak, amelynek segítségével „junior energiaőrzőkké” válhatnak. Ez a tudatosságnövelő megközelítés jelentős energiahatékonysági fejlesztéseket eredményezett a részt vevő iskolákban, és más régiókban is könnyedén átvehető. A projekt bebizonyította, hogy ha a fiatalok nagyobb felelősséget vállalhatnak, legalább olyan hatékonyak lehetnek, mint a költséges felújítási intézkedések.

További eszközök

 
Pupils and teachers of the Istituto Comprensivo L. Battaglia in Fusignano, Italy. Awareness-raising and behaviour change helped ensure the success of the Energy ©Energy@School Pupils and teachers of the Istituto Comprensivo L. Battaglia in Fusignano, Italy. Awareness-raising and behaviour change helped ensure the success of the Energy ©Energy@School

" A projekt legfőbb, innovatív elképzelésének célja, hogy úgynevezett energiaőrzők képzése révén javítsa az iskolák energiahatékonyságát, valamint a diákok, a tanárok, az iskolai személyzet és szakértők bevonásával „energiatudatos” iskolákat hozzon létre. Az Energy@School kezdeményezés garantálja valamennyi érdekelt – a családok, a diákok, az iskolák és az önkormányzatok – elkötelezettségét. "

Rita Ricci, projektvezető, Unione dei Comuni della Bassa Romagna

A hároméves projektben hét ország – Olaszország, Lengyelország, Horvátország, Szlovénia, Németország, Ausztria és Magyarország – 41 általános és középiskolája vett részt. Junior és senior energiaőrzőkké jelölték ki a diákokat, illetve tanárokat, és iskolájuk energiafogyasztásának csökkentésével bízták meg őket.

A diákok olyan feladatokat kaptak, mint például a villany lekapcsolása vagy az ablakok bezárása fűtés bekapcsolásakor. A tanárok elmagyarázták az energiamegtakarítás, a környezetvédelem és a megújuló energia jelentőségét. Játékok, szerepjátékok és gyakorlati leckék segítették az értelmezést.

E tevékenységeket pedig az energiafelhasználást nyomon követő intelligens fogyasztásmérőkbe, detektorokba, alkalmazásokba és egyéb eszközökbe történő beruházások támogatták. Három éven belül 24 képzési program elvégzésére, három digitális tanulási alkalmazás létrehozására és 241 „energiaőrző” kiképzésére került sor.

A részt vevő iskolák az intézkedéseknek köszönhetően nemcsak energiafogyasztásukat és szén-dioxid-kibocsátásukat, hanem az önkormányzati költségvetésekre rótt terheiket is csökkentették.

Építkezzünk okosabban

Az európai építőiparnak sokkal energiahatékonyabbá kell válnia, amennyiben a kontinens teljesíteni kívánja energiahatékonysági célkitűzéseit. Az önkormányzatok második legtetemesebb kiadási tételét – energiaszámláik közel 70 %-át – az iskolák képezik.

Ökológiai lábnyomuk és költségeik visszaszorításához energiahatékonysági intézkedések és megújuló energiaforrások bevezetésére van szükség, különösen az évtizedekkel ezelőtt épült iskolák, valamint a kisebb mértékű beruházásban részesülő régiók esetében.

Tanulás gyakorlattal

A projektpartnerek tanulmányi látogatásokat szerveztek az egyes önkormányzatokon belül már megvalósított, bevált gyakorlatok megosztása céljából. A szlovéniai Celje városában található Frana Roša általános iskolába tett látogatás például rávilágított arra, milyen megoldások révén lehet javítani az akár a kommunista időkből ránk maradt épületek energiahatékonyságán.

Frana Roša alapjában véve egy rendkívül energiatudatos iskola, amely egy kampány elindításával ösztönzi az energiamegtakarítás kultúráját az alkalmazottak és a diákok körében. Az iskolaigazgató a kampány aktív szereplője.

Az energiaügyi szakértők rámutattak a jelentéktelennek tűnő fűtési szokások megváltoztatásából, az intelligens fogyasztásmérők felszereléséből, a jobb szigetelésből, valamint a használatban lévő/üres terek fűtési szükségleteivel kapcsolatos tudatosságból eredő költségmegtakarításokra.

Számtalan eszköz, köztük a laboratóriumok, műhelytalálkozók, valamint az energiacímkék és -értesítések is arra figyelmeztették a tanulókat és a tanárokat, hogy kapcsolják le a villanyt és csökkentsék például a nyitott ablak miatti energiaveszteséget.

Hosszú távú előnyök

A részt vevő iskolák és önkormányzatok támogatást kaptak energiagazdálkodási terveik kidolgozásában. Ezekben meghatározták a legjobb gyakorlatokat, az energiahatékonysági iránymutatásokat, a finanszírozást, az irányítást, valamint az energiaőrzők esetleges intézkedéseit.

A kísérleti tervek tájékoztatásul szolgáltak a nemzeti stratégiákhoz az egyes projektországokban, amelyek válaszképpen befolyásolhatják a zöldenergia-bizonyítványukon javítani kívánó iskolákat célzó stratégiákra irányuló fejlesztési erőfeszítéseket.

A gyermekek, szülők, tanárok, családok és köztisztviselők bevonása kulcsfontosságú volt a projekt sikere szempontjából. A projekt során kidolgozott módszertan hosszú távú viselkedésbeli változást ösztönöz, amely más iskolákban is átvehető.

Az energia hatékonyabb felhasználásával kapcsolatos tudatosság, illetve az ezzel kapcsolatos felelősségvállalás révén a projekt remélhetőleg nemcsak a mostani fiatalok, hanem az eljövendő nemzedék számára is eredményes lesz.

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás

Az „Energiaoptimalizálás és viselkedésbeli változás a közép-európai iskolákban” projekt teljes költsége 2 581 379 EUR, ebből az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása 2 127 776 EUR az „Interreg Central Europe” operatív program keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban. A beruházás a „Karbonszegény stratégiákkal kapcsolatos együttműködés Közép-Európában” prioritási területhez tartozik.

A tervezet dátuma

10/07/2020