A közösségi média használata a polgári szerepvállalás fokozására az európai városokban

Városok Európa-szerte a közösségi média alkalmazásával növelik a polgárok szerepvállalását és a városi területek, erőforrások és szolgáltatások javítására irányuló együttműködést.

További eszközök

 
Interactive Cities Transnational Meeting with all city partners in Tartu, Estonia. ©URBACT Secretariat/ URBACT (2017) Interactive Cities Transnational Meeting with all city partners in Tartu, Estonia. ©URBACT Secretariat/ URBACT (2017)

" Az URBACT-hoz nem a pénzért, hanem a módszerért csatlakozunk – azért a tényért, hogy a program révén képessé válunk valamennyi helyi érdekelt féllel integrált módon együttműködni. "

Gianluca Saba, a nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató, Genovai Önkormányzat

A közösségi média a városi önkormányzatok hatékony eszköze lehet a polgárok megszólításában, bevonásában, és a velük való együttműködésben. A siker záloga a közösségi média helyes használata. Az URBACT által finanszírozott „Interaktív városok” (Interactive Cities) projekt keretében tíz város működött együtt a városirányítás fejlesztését célzó digitális eszközök alkalmazásával kapcsolatban.

A projekt eredményeképp egy olyan, digitális megoldásokat és stratégiákat tartalmazó eszköztár jött létre, amelyet méretétől függetlenül, bármely város alkalmazhat a polgáraival való kapcsolatfelvétel és együttműködés elősegítése céljából számtalan különféle kezdeményezés terén.

Figyelemre méltó eredmények

A részt vevő városok a következők: Genova és Palermo (Olaszország), Várna (Bulgária), Gyulafehérvár (Alba Iulia, Románia), Debrecen (Magyarország), Tartu (Észtország), Gent (Belgium), Párizs (Franciaország), Lisszabon (Portugália) és Murcia (Spanyolország). A projekt valamennyi részt vevő városnak segített a közösségi média és a használatban lévő digitális eszközök átfogó felülvizsgálatában, valamint továbbiak azonosításában.

A projekt keretében a polgári szerepvállalást nélkülöző, különféle kormányzati programok és szolgáltatások vizsgálatára, valamint a közösségi média eszközeiben rejlő, e problémák kezelését célzó megoldási lehetőségek feltárására került sor.

A kezdeményezés igencsak figyelemre méltó eredményekkel büszkélkedhet. Gyulafehérvár például fokozta online platformjai és oldalai – köztük a Facebook és a Twitter – alkalmazását a különféle megjegyzések és panaszok fogadása, valamint azoknak az érintett hivatalokba történő továbbítása céljából. Tartu – ehhez hasonlóan – olyan online rendszert dolgozott ki, amelynek keretében a polgárok virtuális találkozókon vehetnek részt, és olyan kérdéseket vitathatnak meg, illetve kommentelhetnek, mint például a városfejlesztés.

Várna városában egy interaktív városnéző útialkalmazás prototípusát fejlesztették ki. Az alkalmazás a város műemlékeinek történelmével és kultúrájával kapcsolatos információkat nyújt a turistáknak.

Palermo ezzel szemben új mobilitási tervet dolgozott ki az UNESCO védelme alatt álló területére vonatkozóan. A város a projekt segítségével digitális kommunikációs csatornákat és a közösségi médiát használta az érdekelt felek bevonásának fokozására. Ennek eredményeképp számtalan közérdekű kezdeményezés élvezi a nyilvánosság szilárd támogatását.

Digitális megoldások eszköztára

Az Interaktív városok számos eszközt dolgozott ki egyéb városok számára. Ide tartozik például a bevált gyakorlatok gyűjteménye, valamint egy, a digitális városirányítás megvalósításával kapcsolatos menetrend. Rendelkezésre bocsátották más városok számára a digitális szolgáltatásokból álló eszköztárat is, hogy növelhessék polgáraik városi kezdeményezésekkel kapcsolatos ismereteit, valamint az azokban való részvételt.

A projekt megvalósítására az URBACT keretén belül került sor, amely Európa városainak fenntartható, integrált fejlesztését célzó európai területi együttműködési program. Az URBACT különféle erőforrások és know-how segítségével erősíti a városok képességeit a következő négy terület fejlesztése terén: kormányzás, környezet, befogadás és gazdaság.

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás

Az „Interaktív városok” projekt teljes költsége 716 745 EUR, ebből az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása 549 820 EUR az „URBACT III” operatív program keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban.

A tervezet dátuma

11/11/2020