A Duna üledékegyensúlyának a visszaállítása

A Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig terjedően kilenc ország fogott össze egy projekt keretében, amelynek célja a Duna üledékegyensúlyának a visszaállítása. A munka kiemelt fontosságú a Duna régió számára, hiszen az elmúlt néhány évtizedben a folyamon és mellékfolyóin folytatott emberi tevékenységek drámai változásokat idéztek elő az üledéktartalomban. E változások kedvezőtlenül befolyásolnak olyan vízgazdálkodási kérdéseket, mint például az árvízkockázat, a belvízi hajózás, a folyó ökológiai állapota, vagy épp a vízenergia-termelés.

További eszközök

 
The Danube River, east of Vienna – view from Braunsberg  ©hilipp Gmeiner, IWA-BOKU 2009 The Danube River, east of Vienna – view from Braunsberg ©hilipp Gmeiner, IWA-BOKU 2009

" Érdeklődéssel várjuk a Danube Sediment projekt eredményeit, amelyek lényeges ismeretanyagot szolgáltatnak a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottságnak (ICPDR) a harmadik Duna vízgyűjtő-gazdálkodási terv és a Dunára vonatkozó második árvízkockázat-kezelési terv tekintetében. "

Igor Liska, az ICPDR vízminőségi és vízgazdálkodási technikai szakértője

A Danube Sediment projektben magyarországi, ausztriai, horvátországi, romániai, bulgáriai, szlovéniai, szlovákiai, németországi és szerbiai tudósok és mérnökök működnek együtt. Mivel a folyam oly sok országon folyik keresztül, a transznacionális megközelítést tekintették az egyedüli módnak arra, hogy változásokat idézzenek elő a Duna-medence egészében.

A folyógazdálkodás javítása

A munkacsoport adatokat gyűjtött a folyam mentén az üledékszállítással kapcsolatosan, hogy elvégezhesse az üledékeloszlás pontos elemzését. Ezeket az adatokat az Dunai üledékkezelési útmutató eddigi első kiadásában egyesítik. Az útmutató a projekt legfőbb eredménye, mely egyben kulcsfontosságú ismeretanyagokat tartalmazó dokumentumként járul hozzá a harmadik Duna vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez és a Dunára vonatkozó második árvízkockázat-kezelési tervhez. Mindkét tervet a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság dolgozta ki.

A projekt előrehaladásáról az érdekelt felek egy tanműhely-sorozat keretében kapnak naprakész információkat. A találkozók lehetővé teszik a bevált gyakorlatok cseréjét olyan kérdésekben, mint például az üledék-ellenőrzés, az adatgyűjtési módok vagy az üledék-ellenőrző állomások korszerűsítésének, ill. fejlesztésének legjobb módjai.

Az érdekelt felek támogatása

A Duna mentén a vízgazdálkodási és üledékkezelési tevékenységekért felelős személyek a projekt keretében létrejövő egyéb dokumentumoknak is hasznát vehetik. Ezek közé tartozik az Üledék kézikönyv az érdekelt felek részére (Sediment Manual for Stakeholders) is, amely a továbbfejlesztett hajózási célú üledékkezelésre, a vízenergia-termelésre és a vízgyűjtő-gazdálkodásra összpontosít. 

Ezen túlmenően az Üledékkezelés bevált gyakorlatainak a kézikönyve (Handbook on Good Practices) a tanműhelyeken tárgyalt témákkal és a kapcsolódó kérdésekkel – így például, hogy hol célszerű ellenőrző-állomást létesíteni, vagy hogy hogyan lehet hatékony ellenőrzési rendszert létrehozni – kapcsolatban szolgáltat részletes információkat.

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás

A „Danube Sediment projekt” teljes beruházási összege 3 558 581,62 EUR, amelyből az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása 2 827 421,16 EUR, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz hozzájárulása pedig 197 373,19 EUR a „Duna” transznacionális program keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban. A beruházás a „Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság” prioritási keret alá tartozik.

 

A tervezet dátuma

29/05/2019