Területi kohézió

A kohéziós politika célja immár 1986 óta a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése. A Lisszaboni Szerződés és az EU új magas szintű stratégiája (Europe 2020) bevezet egy harmadik dimenziót is, a területi kohéziót.

További eszközök

 

E témakör megvitatása az 1990-es évek eleje óta zajlik, és ahogy újabb és újabb országok csatlakoznak az EU-hoz, egyre nagyobb szükség lesz arra, hogy az európai terület fejlődésére figyelmet fordítsunk.

Főbb kérdések

Hogyan lehet

 • kihasználni az egyes területek erősségeit, annak érdekében, hogy a lehető legjobban előmozdítsák az EU egészének fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődését?
 • a koncentrálódást kezelni? A városoknak pozitív és negatív hatásaik egyaránt vannak: intenzívebbé teszik az innovációt és a produktivitást, ugyanakkor növelik a szennyezést, és megerősítik a társadalmi kirekesztést.
 • jobban összekapcsolni a területeket? Lehetővé kellene tenni, hogy az emberek ott élhessenek, ahol akarnak, és emellett az egész térségben hozzáférjenek a közszolgáltatásokhoz, a hatékony közlekedéshez, a megbízható energiahálózatokhoz, valamint a szélessávú internethez.
 • fejleszteni az együttműködést? Az éghajlatváltozás és a forgalomtorlódás hatásait nem állítják meg a hagyományos közigazgatási határok, ezért szükség van az országok és régiók közötti együttműködés új formáira. Új makroregionális megközelítés a balti-tengeri térségre vonatkozó uniós stratégia English és a Duna-régióra vonatkozó uniós stratégia English.
 • Urban-Rural linkages en

A területi kohézióról szóló zöld könyv pdf (2008) hatására kiterjedt konzultációs folyamat vette kezdetét, amely mindmáig tart, és amelynek keretében egész Európából érkeznek szakértők a rendszeres találkozókra. A területi kohézió 2013-tól kezdve a kohéziós politika szerves része lesz.

Hogyan javíthatná a kohéziós politika a jövőben a területi kohéziót?

 • Támogatja a területek integrált fejlődésének olyan funkcionális megközelítését, amely ezeket a területeket élhető tereknek tekinti a polgárok számára
 • A szakpolitikák közötti, több ágazatot érintő koordináció és a több szinten (a helyi szinttől az európai szintig) folytatott irányítás révén megerősíti a helyi térségspecifikus politikákat. en
 • Támogatja az európai integráció megerősítését célzó együttműködést a területek között.
 • A területek fejlődésének irányítása érdekében támogatja a területek ismeretét.

Háttérdokumentumok

 • European Spatial Development Perspective (ESDP) pdf en
 • Territorial Agenda of the EU. Towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, 25 May 2007 pdf en
 • First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, 23 November 2007 pdf en - Annex pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead, Panorama Magazine, December 2008 pdf en
 • Sixth progress report on economic and social cohesion pdf en
 • Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper pdf en
 • "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden pdf en
 • The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update pdf en
 • Territorial Agenda of the European Union 2020 pdf en
 • Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" pdf en
 • Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach en

Szemináriumok

 • Third European Seminar on Community-Led Local Development (November 2017)
 • Kapcsolatok a város és a vidék között English (2008. szeptember, 2009. január és július)
 • Területi együttműködés English (2009. szeptember)
 • A beavatkozás szintjei English (2010. március)
 • A politikai összhang helyszíni javítása English (2010. július)