A regionális politika főbb eredményei

Ezen országos áttekintés az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap által a 2007–2013-as programozási időszakban finanszírozott kohéziós politikai programok utólagos értékelésének Összefoglaló jelentése  alapján készült. Az országos áttekintés a tagállami szintű következtetések bemutatásával és elemzésével három fő kérdéscsoportra keresi a választ:

  • Hogyan használta fel a tagállam a számára biztosított támogatást, vagyis mire fordította a kapott pénzösszeget?
  • Milyen eredményeket hozott a támogatás, és ezek mennyiben járultak hozzá a kohéziós politika céljaihoz?
  • Milyen tanulságok vonhatók le a szóban forgó időszak során szerzett tapasztalatokból, és ezek milyen kihatással vannak a kohéziós politika jövőjére nézve, azaz hatékonyságának növelése érdekében hogyan javítható a kohéziós politika felépítése és működése?

A 2007–2013 közötti programozási időszakra vonatkozóan a regionális politika eddig elért legfontosabb eredményei a következők:

Munkahely-teremtés és gazdasági növekedés

A legszegényebb EU-régiókban növekedett a jövedelem: 2007-ben ezeken a területeken az egy főre jutó GDP az EU-átlag 60,5%-át tette ki, míg 2010-ben ez az arány már 62,7% volt.

Befektetés az emberekbe

Az ESZA foglalkoztatottság javítását célzó programjainak hála 2,4 millió fő talált munkahelyet 6 hónapon belül (2007 és 2010 között).

Évente mintegy 15 millió ember vesz részt az Európai Szociális Alap (ESZA) által társfinanszírozott több ezer projektben szerte az Unióban.

Vállalkozástámogatás

A 1 300 000 új munkahely közül becslések szerint 825 000 kis-és középvállalkozásoknál jött létre.

A kutatás és az innováció erősítése

A környezet javítása

A közlekedés és az energiatermelés korszerűsítése

Ez az oldal összefoglaló képet ad a 2007–2013 közötti időszak eddig elért eredményeiről (ha nincs más időszak megadva, az adatok a 2007. január 1-jétől 2014. december 31-ig tartó időszakra vonatkoznak), és bemutatja, miképpen segít az EU kohéziós politikája a válság enyhítésében és gazdaság növekedési pályára állításában.

A 2000–2006-os időszakban elért hatásokról és eredményekről az utólagos értékelések számolnak be.

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data

Címsor: Példák a 2007 és 2013 közötti programozási időszakban az EU által társfinanszírozott projektekre