Főbb eredmények a regionális politika területén 2014–2020

Az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap által finanszírozott kohéziós politika a 2014–2020-as időszak közvetlen uniós költségvetési beruházásainak legjelentősebb forrása. E három alap 485 milliárd EUR összértékű beruházást tesz lehetővé, amelyből az uniós költségvetés 355 milliárd EUR-t finanszíroz.

Alább megtekintheti az egyes kiválasztott beruházási célokra és e célok elérésével kapcsolatos eddigi eredményekre vonatkozó tájékoztatót, amely a következő három témakör köré csoportosul:

  • Intelligens Európa: kutatás és fejlesztés, digitális gazdaság, kkv-k
  • Fenntartható Európa: alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, környezetvédelmi és éghajlat-politikai fellépések, hálózati infrastruktúra
  • Inkluzív Európa: munkaerőpiac, társadalmi befogadás és humántőke

A szűrő lehetővé teszi az egyes hozzájárulások országonkénti megtekintését is.


Az alábbi szöveg főként a 2017 végére vonatkozó célértékeken alapul (eltérő jelzés hiányában). A finanszírozás alkalmazási körével és a beruházási célok elérésével kapcsolatos átfogó bemutató megtekinthető az esb-alapok nyílt hozzáférésű adatplatformján. Az ott található grafikonok témákra, országokra, programokra és alapokra vannak lebontva.

A mutatópanelek a következő adatokat jelenítik meg:

  • az elfogadott programokban meghatározott célértékek és a programok végrehajtásáról készült éves jelentések adatai
  • a kiválasztott projektekhez kapcsolódó előrejelzések és
  • a ténylegesen alkalmazott értékek

 

Intelligens Európa

Jelentős ERFA-forrásokat különítettek el a kutatás, a technológiafejlesztés és az innováció megerősítése, a digitális gazdasághoz és az IT szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a kkv-k versenyképességének növelése céljából. Az alábbiakban a legfőbb beruházási mutatók közül szemléltetünk néhányat.

Vállalkozások támogatása

Az ERFA jelentős támogatást nyújt európai cégeknek. 1,1 milliónál is több vállalkozás (főként kkv) – azaz a 2016-os adatok szerint az összes európai vállalkozás 4 %-a – jogosult a szóban forgó támogatásra.

 

A cégeken belüli új munkahelyek

Az ERFA beruházásai várhatóan 420 000 új munkahelyet teremtenek, amelyek 58 %-a az Egyesült Királyságban, Németországban, Spanyolországban, Franciaországban és Portugáliában jön létre. Ezekben az országokban az új munkahelyek több mint 80 %-át előreláthatólag kkv-ken belül biztosítják.

 

Új vállalkozások támogatása

Mintegy 160 000 induló vállalat részesül az ERFA által biztosított támogatásban vállalkozásindítás vagy -fejlesztés céljából, ezek közel 40 %-a az Egyesült Királyságban, 30 %-a pedig Franciaországban található.
Viszonyításképp: a célérték 2016-ban az új (legfeljebb 5 éves) vállalkozások teljes uniós állományának körülbelül 6 %-át képezi.

 

Kutatók fejlettebb kutatólétesítményekkel

Az ERFA-beruházások egyik legfontosabb célkitűzése a kutatásba és innovációba történő beruházás: 130 000 kutató számára fejlettebb kutatási infrastruktúrával ellátott létesítmények állnak majd rendelkezésre. Ez a számadat az európai kutatók 3 %-át jelenti, és megegyezik a svédországi és luxembourgi kutatók teljes állományával (2017).

 

Fejlettebb széles sávú hozzáféréssel ellátott háztartások

Legalább 30 Mbps sebességű széles sávú hálózat áll majd rendelkezésre további 14,5 millió háztartás számára, amelyek 68 %-a Spanyolországban, Görögországban és Olaszországban található. Spanyolországban a célérték az összes háztartás 25 %-a.
Európai összefüggésben 33,2 millió európai háztartásnak nincs hozzáférése a legalább 30 Mbps sebességű széles sávú hálózatokhoz (2017).

 

Fenntartható Európa

Az ERFA és a Kohéziós Alap zöldebb Európa megteremtését célzó beruházásainak fókuszában az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő, valamennyi ágazatot érintő elmozdulás támogatása, a környezet megőrzése és védelme, az erőforráshatékonyság fokozása, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása áll. Az alábbiakban a legfőbb beruházási mutatók közül szemléltetünk néhányat.

Új kapacitás a megújuló energiára

Az ERFA és a Kohéziós Alap további 6700 MW kapacitás támogatását teszi lehetővé a megújuló energia előállítására. Viszonyításképp: a 6 700 MW érték az EU megújuló energiára irányuló éves további kapacitásának 40 %-át jelenti.

 

Középületek csökkentett energiafogyasztása

A támogatásban részesülő középületek várható energiamegtakarítása 4827 Gwh/év. Viszonyításképp: ez az energiamegtakarítás közel 900 000 háztartás éves fogyasztását jelenti.

 

Jobb minőségű ivóvízzel ellátott lakosság

Az ERFA és a Kohéziós Alap beruházásainak köszönhetően 12,5 millióan részesülhetnek majd új vagy jobb ivóvízellátásban. A támogatásra jogosult kedvezményezettek 80 %-a Romániában, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban és Görögországban él. A kedvezményre jogosult román polgárok a nemzeti lakosság 17 %-át képezik.
Viszonyításképp: a becslések szerint mintegy 18,1 millió uniós polgár számára nem biztosított a vízellátáshoz való hozzáférés (2015).

 

Javulás a szennyvízkezelés terén

További 17 millió lakos részesül új vagy fejlettebb szennyvízkezelési szolgáltatásokban. A kedvezményre jogosult polgárok közel 50 %-a Olaszországban, Spanyolországban és Lengyelországban él. Az ERFA és Kohéziós Alap erre elkülönített forrásaiból részesülő olasz polgárok a teljes lakosság 7 %-át képezik.
Viszonyításképp: a becslések szerint mintegy 21,3 millió uniós polgár számára nem biztosított a szennyvízkezelés (2015).

 

Újonnan kiépített vagy felújított vasúti pályák

Az ERFA és a Kohéziós Alap beruházásainak köszönhetően 6 900 km hosszú, új, felújított vagy korszerűsített vasúti pálya átadására kerül sor Európa-szerte, amelynek 73 %-a Lengyelországban, Spanyolországban, Romániában és Magyarországon található. Az ERFA és a Kohéziós Alap beruházásai révén létrejövő új, felújított vagy korszerűsített vasúti pályák várhatóan a teljes lengyel vasúti hálózat 12 %-át képezik.
A 4500 km-es (2018. december) TEN-T vasúti hálózatra vonatkozó célérték a felújított vasúti pályákra vonatkozó átfogó célkitűzés 69 %-át képezi.

 

Újonnan épített vagy korszerűsített utak

Az ERFA és a Kohéziós Alap 13 100 km új, felújított vagy korszerűsített út támogatását biztosítja szerte az Európai Unióban, ennek 57 %-a Lengyelországot, Romániát és a Cseh Köztársaságot érinti.
Az építésre vagy a felújításra vonatkozó átfogó célérték keretén belül, a TEN-T szakaszok 2780 km-t tesznek ki (21 %).

 

Inkluzív Európa

Az ESZA és ERFA szociális alappillérei a 2014–2020 közötti időszak során a következők: a fenntartható és magas színvonalú foglalkoztatás, a társadalmi befogadás, a szegénység és megkülönböztetés-mentesség elleni küzdelem előmozdítása, valamint az oktatásba, a készségekre vonatkozó képzésbe és a szakképzésbe történő beruházás. Az alábbiakban a legfőbb beruházási mutatók közül szemléltetünk néhányat.

Foglalkoztatási támogatásban és társadalmi befogadásban részesülő ESZA/IFK résztvevők az oktatásban, képzésben

 

Fejlettebb gyermekgondozás, illetve oktatási infrastruktúra

6,9 millió tanuló vehet igénybe a jövőben fejlettebb oktatási infrastruktúrát. Olaszország tanulóinak és hallgatóinak 72 %-a részesül a felújított infrastruktúrák előnyeiből.
Uniós szinten a 15 év alatti, európai tanulók létszáma 62,2 millió (2016).

 

Fejlettebb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő polgárok

Az ERFA-beruházásoknak köszönhetően 46,9 milliónál is többen fejlettebb egészségügyi szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá, az érintett lakosoknak több mint a fele spanyol és lengyel polgár. Lengyelországban a teljes lakosság több mint 38 %-a veheti igénybe ezeket a fejlettebb szolgáltatásokat.

 

Fejlettebb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő polgárok

45 millió polgár – 60 %-uk Franciaországban, Magyarországon és Németországban – integrált városfejlesztési stratégiákkal rendelkező térségekben élhet majd. Franciaország lakosságának 21 %-a, Magyarország lakosainak pedig 74 %-a élvezheti e stratégiák előnyeit.