Az EU legfontosabb beruházási politikája

További eszközök

 

A regionális politika az EU legfontosabb beruházási politikája

A regionális politika, amely az Európai Unió minden régiójára és városára kiterjed, támogatja a munkahelyteremtést, az üzleti versenyképességet, a gazdasági növekedést, a fenntartható fejlődést, valamint javítja a lakosok életminőségét.

Ezen célok elérése, valamint az EU-régiók eltérő fejlesztési igényeinek való megfelelés érdekében a 2014 és 2020 közötti kohéziós politika céljaira 351,8 milliárd euró lett elkülönítve – ez az EU teljes költségvetésének csaknem egyharmada. 

A támogatások folyósításának módja

A regionális politika megvalósítása három fő pillérre támaszkodik: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA), a Kohéziós Alapra és az Európai Szociális Alapra (ESZA).

A Kohéziós Alap az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal (EMVA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal (ETHA) együtt alkotja az európai strukturális és beruházási alapokat.

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

ESI Funds - Breakdown by Fund

A regionális politika és az Európa 2020 stratégia

A regionális politika számos területre gyakorol jelentős befolyást. A beruházások az EU egyéb politikai céljainak teljesülését is elősegítik. A regionális politika hatékonyan egészíti ki az EU oktatással, foglalkoztatással, energiával, környezettel, egységes piaccal, valamint kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos politikáit.

Az európai strukturális és beruházási alapok közvetlenül segítik az európai beruházási tervnek és a Bizottság prioritásainak a megvalósulását.

A regionális politika fontos szerepe, hogy megfelelő beruházási keretrendszert biztosít az Európa 2020 stratégia, azaz az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés céljainak eléréséhez az Európai Unióban.

Az EU 2020-ig megvalósítandó öt fő célja:

 1. Foglalkoztatás: a 20–64 éves korosztály foglalkoztatása 75%-ra emelkedjen
 2. Kutatás-fejlesztés: Az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és a fejlesztésbe kell fektetni
 3. Éghajlatváltozás és energetikai fenntarthatóság:
  • Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése az 1990. évi szintekről az Európai Unió területén
  • A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni
  • Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani
 4. Oktatás:
  • A korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni
  • Legalább 20 millióval kell csökkenteni azok számát, akiket a szegénység és a társadalmi kirekesztettség veszélye fenyeget
 5. A szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem: Legalább 20 millióval kell csökkenteni azok számát, akiket a szegénység és a társadalmi kirekesztettség veszélye fenyeget

Minden tagállam saját nemzeti szintű célokat határozott meg ezeken a területeken.

A regionális politika erősíti az európai szolidaritást

A kohéziós politika forrásainak legnagyobb része a kevésbé fejlett európai országokra és régiókra koncentrálódik, így segítve elő az EU-ban még mindig tapasztalható gazdasági, társadalmi és területi eltérések mérséklését.

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (million €, current prices)

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (current prices)

A regionális politika megvédi Európa régióit és városait a válság legkárosabb hatásaitól

A közberuházás támogatása révén és az EU beruházási rugalmasságával élve, azaz például a támogatások újraprogramozásával, illetve a társfinanszírozás emelésével Cipruson, Görögországban, Magyarországon, Írországban, Portugáliában és Romániában, a regionális politika mérsékelte a 2008-ban kezdődő pénzügyi válság hatásait. A fenntartott pénzügyi konszolidációval egy időben az EU regionális politikája kritikus fontosságúvá vált. A kohéziós politika nélkül az elmaradottabb tagállamokban létfontosságú közberuházások mértéke a válság ideje alatt további 45%-kal csökkent volna.

Working Paper: The impact of the economic and financial crisis on the reform of Cohesion Policy 2008-2013 pdf en

Általános pénzügyi hatás

A kohéziós politika katalizálja a közszféra és a magánszféra további beruházásait, mivel nem csupán kötelezi a tagállamokat a nemzeti költségvetésből történő társfinanszírozásra, hanem a befektetési kedvet is fokozza.

A nemzeti hozzájárulásokat és az egyéb magánberuházásokat is figyelembe véve a 2014 és 2020 közötti kohéziós politika várható hatása mintegy 450 milliárd euróra becsülhető.