A politika története

További eszközök

 

1957 - 1987

1988 - 1992

 • 1988 - a Görögország (1981), Spanyolország és Portugália (1986) csatlakozásához való alkalmazkodás jegyében a Strukturális Alapokat egy átfogó kohéziós politikába integrálják, amely a következő alapelveket vezeti be:
  • a legszegényebb és legkevésbé fejlett régióknak a figyelem középpontjába való állítása
  • többéves programok kialakítása
  • a beruházások stratégiai orientációja
  • a regionális és helyi partnerek bevonása
 • Költségvetés: 64 milliárd ECU

1994 - 1999

 • 1993 - a Maastrichti Szerződés három új elemet vezet be:
 • 1993 - a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz létrehozása
 • 1994-99 - megkétszerezik a strukturális és kohéziós alapok forrásait, amelyek így az EU költségvetésének egyharmadát teszik ki
 • 1995 - speciális célkitűzést vezetnek be: Finnország és Svédország gyéren lakott területeinek támogatását
 • Költségvetés: 168 milliárd ECU

2000 - 2006

 • 2000 - a "Lisszaboni Stratégia" az EU prioritásait a növekedés, a munkahelyteremtés és az innováció irányába mozdítja el, a kohéziós politika prioritásai ennek megfelelően módosulnak
 • 2000-04 - az előcsatlakozási eszközök lehetővé teszik a csatlakozásra váró országok számára a támogatáshoz és a tudáshoz való hozzáférést
 • 2004 - újabb tíz ország csatlakozik (ezzel az EU népessége 20 %-kal nő, míg GDP-je csupán 5 %-kal)
 • Költségvetés: 213 milliárd euró a 15 régi tagállam; 22 milliárd euró az új tagállamok részére (2004-2006)

2007 - 2013

 • 2007: Bulgária és Románia csatlakozása az Európai Unióhoz
 • 2013: Horvátország csatlakozik az Európai Unióhoz
 • Egyszerűsített szabályok és struktúrák
 • Az átláthatóságra és a kommunikációra fektetett hangsúly, illetőleg a növekedésre és a munkahelyekre való még fokozottabb összpontosítás a reform kulcsfontosságú elemei
 • Kulcsfontosságú beruházási területek (a költségvetés 25 %-át a kutatásra és innovációra, 30 %-át pedig a környezeti infrastruktúrára és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányozták elő)
 • Költségvetés: 347 milliárd euró
 • Eredmények

2014 - 2020