Fogalomtár

További eszközök

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Visszafizetés (behajtás)

Az Európai Bizottságnak három esetben kell a strukturális és beruházási alapokból nyújtott támogatás visszafizetését (behajtását) kérelmeznie a tagállamoktól:

1) Ha az adott tagállamnak nem volt szüksége a pénzügyi hozzájárulás teljes összegére, az uniós pénzügyi szabályok értelmében a megmaradt összeget vissza kell fizetnie.

2) Ha a tagállam olyan strukturális műveletre kapta a támogatást, amely már lezárult, az alapokból származó pénzt vissza kell fizetnie.

3) Ha a kedvezményezett az uniós strukturális és beruházási alapokból származó pénzt csalás vagy hanyagság miatt helytelenül használta fel, a Bizottság felszólíthatja a kérdéses tagállamot a támogatás visszafizetésére.

Ezekben az esetekben a pénz visszaszerzése céljából az uniós jogban meghatározott visszafizetési eljárásokat kell alkalmazni. A kohéziós politika forrásait illetően az igazoló hatóság költségelszámolást és kifizetési kérelmeket állít össze az egyes operatív programokra vonatkozóan, amelyeket elküld a Bizottságnak. A hatóságnak emellett igazolnia kell az alapokból történő kifizetések pontosságát is, illetve értékelnie kell, hogy a kifizetések megfelelnek-e a releváns uniós szabályoknak és rendelkezéseknek.

Amennyiben a számlák vizsgálata, illetve a Bizottság vagy egyéb szervek által elvégzett ellenőrzések során problémák merülnek fel, az igazoló hatóságnak felügyelnie kell az alapokból kifizetett összegek visszafizetését. A visszafizetés biztosítása érdekében szükség esetén a folyamatba a helyi igazságszolgáltatási rendszert is be lehet vonni.

További információ