Fogalomtár

További eszközök

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága konzultatív testület, amely lehetővé teszi, hogy az uniós jogalkotási munkába a helyi és regionális hatóságok is bekapcsolódjanak.

A testületnek 353 tagja van, akik rendszerint választott helyi és regionális politikusok, regionális önkormányzatok vezetői vagy városok polgármesterei. A tagokat a tagállamok javaslatára a Tanács nevezi ki öt évre; a testület összetétele tükrözi az egyes tagállamok népességszámát. A Régiók Bizottságának elnökét és elnökségét a tagok nevezik ki; megbízatásuk két és fél évre szól.

A választóikkal és városaikkal, régióikkal vagy tartományukkal való szoros kapcsolat megőrzése érdekében a Régiók Bizottságának tagjai hazájukban élnek és dolgoznak. Évente hat alkalommal utaznak Brüsszelbe, hogy részt vegyenek a bizottság plenáris ülésein. A tagok hat szakbizottságban dolgoznak, amelyek a következő területeket érintik:

 • területi kohéziós politika;
 • gazdaság- és szociálpolitika;
 • környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiagazdálkodás;
 • oktatás, ifjúságügy, kultúra és kutatás;
 • állampolgárság, kormányzás, alkotmányügy és külkapcsolatok;
 • természeti erőforrások.

A szakbizottságok véleménytervezetekben foglalják össze az egyes kérdésekkel kapcsolatos álláspontjukat. Ezeket a dokumentumokat a Régiók Bizottságának plenáris ülésén fogadják el, majd továbbítják őket az Európai Bizottsághoz, az Európai Parlamenthez és a Miniszterek Tanácsához.

Az uniós intézményeknek minden olyan esetben kötelező konzultálniuk a Régiók Bizottságával, amikor egy tervezett intézkedés a regionális vagy helyi szintet közvetlenül érintő 12 meghatározott területhez kapcsolódik; bármely más esetben is kikérhetik azonban a bizottság véleményét, amennyiben ezt szükségesnek látják. A Régiók Bizottsága a szubszidiaritás, a polgárközeliség és a partnerség alapvető elvei szerint végzi munkáját.

További információ