Fogalomtár

További eszközök

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Előzetes feltételrendszer

Az előzetes feltételrendszer (angolul: ex ante conditionalities) a 2014–2020-as kohéziós politika reformjának egyik kulcsfontosságú eleme. Az előzetes feltételrendszert az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) számára hozták létre az esb-alapok hatékony és eredményes felhasználásához szükséges feltételek biztosítása érdekében.

Ezek a feltételek a következőkhöz kapcsolódnak:

 1. i) szakpolitikai és stratégiai keretek az esb-alapok beruházásait nemzeti és regionális szinten alátámasztó stratégiai dokumentumok kiváló minőségének, valamint e dokumentumok a tagállamok által uniós szinten meghatározott normáknak való megfelelésének biztosítása érdekében;
 2. ii) keretszabályok az esb-alapok által társfinanszírozott műveletek az uniós vívmányoknak megfelelően történő végrehajtásának biztosítása érdekében, valamint
 3. iii) az esb-alapokat végrehajtó közigazgatási szervek és érdekelt felek elégséges adminisztratív és intézményi kapacitása.

Jelenleg hét – a program végrehajtásának horizontális szempontjához kapcsolódó – általános előzetes feltételrendszer létezik, a 29 tematikus előzetes feltételrendszer pedig ágazatspecifikus feltételeket határoz meg a kohéziós politika keretén belül támogatható releváns beruházási területekre vonatkozóan (beruházási prioritások).

Amennyiben az előzetes feltételrendszer nem teljesült a program elfogadásának időpontjában, az operatív programokban cselekvési terveket határoztak meg, amelyeket 2016 végéig kellett megvalósítani.