Fogalomtár

További eszközök

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Európai szomszédsági támogatási eszköz (ENI)

Az európai szomszédságpolitika arra irányul, hogy támogassa a politikai, gazdasági és társadalmi reformfolyamatokat az Európai Unióval szomszédos országokban, amelyek közé a következő államok tartoznak: Algéria, Azerbajdzsán, Belarusz, Egyiptom, Grúzia, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Moldova, Örményország, a Palesztin Hatóság, Szíria, Tunézia és Ukrajna. Az európai szomszédságpolitika keretében az EU folyamatos párbeszédet folytat a partnerországokkal. Mindez a jólét, a stabilitás, a biztonság és a piacgazdaság megszilárdulását, illetve a fenntartható növekedést hivatott elősegíteni az említett államokban.

A partnerországok közös európai szomszédságpolitika cselekvési tervben állapodnak meg az EU-val, amellyel a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság elve, a jó kormányzás, a piacgazdasági elvek, valamint a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségüket igyekeznek demonstrálni. A partnerországok számára rövid és hosszú távú prioritásokat előíró cselekvési tervek a politika legfontosabb eszközei között említendők. Noha a cselekvési tervek kialakítására a szomszédos országok egyedi jellegzetességeinek figyelembevételével kerül sor, általánosságban elmondható, hogy bizonyos tevékenységekről mindegyikük említést tesz. Példaként említhető a politikai párbeszéd, egyes kereskedelmi vonatkozású kérdések rendezése, illetve a gazdasági és társadalmi együttműködés.

A 2014–2020 közötti időszakban az európai szomszédságpolitikát a 2007 óta létező Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközt (ENPI) felváltó európai szomszédsági támogatási eszköz támogatja. A 2011-ben közzétett megújított szomszédságpolitikával összhangban az európai szomszédsági támogatási eszköz elsősorban a következő területekre összpontosít:

 • az emberi jogok és a jogállamiság előmozdítása; mélyen gyökerező és fenntartható demokrácia megteremtése, valamint erős civil társadalom kialakítása;
 • fenntartható és inkluzív növekedés, valamint gazdasági, társadalmi és területi fejlődés előmozdítása, az EU belső piacába történő fokozatos integrációt is beleértve;
 • a mobilitás és az emberek közötti kapcsolatok kialakításának ösztönzése; a tanulói-hallgató csereprogramokat és a civil társadalmat is beleértve;
 • regionális integráció, a határon átnyúló együttműködést is beleértve.

Az ENI teljes hétéves költségvetése 15,4 milliárd euró (2014-es árakon).