Fogalomtár

További eszközök

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Addicionalitás Arányosság
Az EU béketeremtési és megbékélési programja, 2014–2020 (PEACE) Az eredményességmérési keret
Az európai strukturális és beruházási alapok koordinációs bizottsága Az Észak-Írországgal foglalkozó munkacsoport
Bővítés Csalás
Csatlakozási tárgyalások ESPON (Európai Területfejlesztési és Kohéziós Megfigyelő Hálózat)
Ellenőrzés Ellenőrzési hatóság
Előcsatlakozási támogatási eszköz Előzetes feltételrendszer
Esélyegyenlőség Európa 2020 stratégia
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
Európai Szociális Alap (ESZA) Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA)
Európai foglalkoztatási stratégia Európai strukturális és beruházási alapok (ESB-alapok)
Európai szomszédsági támogatási eszköz (ENI) Európai területi együttműködési csoportosulások
Felügyelet Fenntartható fejlesztés
Foglalkoztatás Gazdasági és társadalmi kohézió
Globális támogatások Hegyvidéki területek
INTERACT INTERREG EUROPE
Igazoló hatóság Innováció
Irányító hatóság Kiadások támogathatósága
Kifizetések Kohéziós Alap
Kohéziós jelentés Kohéziós politika
Költségvetés Környezetvédelem
Kötelezettségvállalás visszavonása Közlekedés
Legkülső régiók Megosztott irányítás
Monitoringbizottság N+2
NUTS Operatív program
Partnerség Partnerségi megállapodás
Programozás Pénzügyi eszközök
Pénzügyi korrekció RegioStars-díj
Rendeletek Régiók Bizottsága
Régiók a gazdasági változásért Régiók közötti együttműködés
Szubszidiaritás Technikai segítségnyújtás
Területi kohézió Transzeurópai hálózatok (TEN-ek)
Transznacionális együttműködés Tájékoztatás és nyilvánosság
Társfinanszírozási arány URBACT – városfejlesztési hálózati program
Visszafizetés (behajtás) az Európai Unió Szolidaritási Alapja
Állami támogatás Értékelés
„Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés