Közlekedési és energiahálózatok

A közlekedési szolgáltatásokba történő beruházások közvetlen előnyökkel járnak a polgárok és az üzleti vállalkozások számára. Az intelligens mobilitás, a multimodális közlekedés, a környezetbarát közlekedés és a városi mobilitás különösen fontos a kohéziós politika számára a 2014–2020 közötti finanszírozási időszak során. Mindazonáltal a kohéziós politika emellett az intelligens energiaelosztó, -tároló és -szállítási rendszerek infrastrukturális beruházásait is támogatja (különösen a kevésbé fejlett régiókban).

Fenntartható közlekedés és mobilitás

A fenntartható közlekedés előmozdítása és a főbb hálózati infrastruktúrák szűk keresztmetszeteinek felszámolása egyike a 2014–2020-as időszakra szóló kohéziós politika tizenegy tematikus célkitűzésének.  A következő, a 7. tematikus célkitűzés keretébe tartozó beruházási prioritásokhoz kapcsolódó projektekhez rendelkezésre áll az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap támogatása, amelyekből európai uniós társfinanszírozás biztosítható:

  • A multimodális, egységes európai közlekedési térség, amely a transzeurópai közlekedési hálózatokba (TEN-T) való beruházással valósulhat meg;
  • A regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontoknak a multimodális csomópontokat is magában foglaló TEN-T infrastruktúrához való kapcsolásával (csak ERFA);
  • A környezetbarát (így például az alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek, köztük a belföldi vízi szállítási útvonalak és a tengeri szállítás, a kikötők, multimodális összeköttetések és a repülőtéri infrastruktúra fejlesztése és javítása a fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében;
  • Átfogó magas szintű és interoperábilis vasúti rendszerek kifejlesztése, továbbá a zajcsökkentésre irányuló intézkedések előmozdítása.

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás támogatására irányuló tematikus célkitűzés keretében sorra kerülő, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedéssel kapcsolatos beruházásokra valamennyi ágazatban lehet európai uniós támogatást kapni, különösen a fenntartható multimodális városi mobilitás (a 4. tematikus célkitűzés) előmozdítására.

Annak biztosítása érdekében, hogy e beruházások a legnagyobb hatást érjék el, a 2014–2020-as időszakban különös hangsúlyt kap a stabil stratégiai környezet biztosításának szükségessége (így például az, hogy a Tagállamok olyan „átfogó közlekedési tervet” fogadjanak el, amely megmutatja, hogy a projektek miként járulnak hozzá az egységes európai közlekedési térség és a transzeurópai közlekedési hálózat fejlődéséhez). 

Energiainfrastruktúra és az energiahálózatok összekapcsolása

Az intelligens energiaelosztó, -tároló és -szállítási rendszerek infrastrukturális beruházásai szintén ott szerepelnek a 2014–2020-as időszakra szóló kohéziós politika tematikus célkitűzései között. A következő, a 7. tematikus célkitűzés keretébe tartozó beruházási prioritásokhoz kapcsolódó – főként a kevésbé fejlett régiókban megvalósuló – projektekhez rendelkezésre áll az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatása, amelyből európai uniós társfinanszírozás biztosítható:

  • az energiahatékonyság és az energiaellátás biztonságának javítása az intelligens energiaelosztó, -tároló és -szállítási rendszerek fejlesztésével és a megújuló energiaforrásokból való megosztott energiatermelés integrálásával;

Ezek villamos- és földgáz-energetikai projektekkel kapcsolatos beruházások is lehetnek, és hozzá kell járulniuk az intelligens rendszerek fejlesztéséhez, és ki kell egészíteniük az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállást támogató beruházásokat. A támogatás előfeltétele, hogy a tagállamok átfogó, a nemzeti energiainfrastruktúra prioritásait ismertető tervekkel rendelkezzenek– összhangban a harmadik belső energiapiaci jogszabálycsomaggal –, amelyek megfelelnek az Unió egészére vonatkozó tízéves hálózatfejlesztési tervnek, és amelyek valószerű és kiforrott irányvonallal rendelkeznek azokat a projekteket illetően, amelyekhez az ERFA támogatását várják.

A 4. tematikus célkitűzés (alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság) alapján a az intelligens villamosenergia-elosztási rendszerekkel és a megújuló energia elosztásával (és előállításával) kapcsolatos beruházásokra is lehet támogatást kapni.


A kohéziós politikából nyújtott támogatást a korábban említett mindkétféle, közlekedési és energetikai beruházások esetében az európai összekapcsolódási eszköz (Connecting Europe Facility, CEF) és az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) támogatásával, szoros együttműködésben kell megtervezni a különféle típusú infrastruktúrák egymást kiegészítő jellegének és optimális összekapcsolódásának helyi, regionális, nemzeti, makroregionális és európai szintű biztosítása érdekében.

A várakozások szerint e területen a magánfinanszírozásból származó források fedezik majd a beruházások nagy részét, amelyet forráshiány esetén állami forrásokból egészítenek ki. Az állami támogatásra vonatkozó előírásokkal összhangban az állami finanszírozás nem helyettesítheti, csak kiegészítheti, illetve szinten tarthatja  a magánberuházást.Thematic Objective 7: Transport and energy networks by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020