Idegenforgalom

Európa a világ vezető turisztikai célpontja. A turizmus fontos szerepet játszik számos európai régió, különösen a kevésbé fejlett régiók fejlődésében, mivel jelentős kiáramló és munkahelyteremtő potenciállal rendelkezik, különösen a fiatalok körében. A turizmusra jelentős rugalmasság és állandó növekedés is jellemző, amely még a legutóbbi gazdasági válság alatt sem változott.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) regionális és helyi szinten támogatja a turizmus versenyképességét, fenntarthatóságát és minőségét. A turizmus természetesen szoros kapcsolatban áll a természeti, történelmi és kulturális értékek használatával és fejlesztésével, illetve a városok és régiók vonzerejével, ahol élünk, dolgozunk, és ahova szívesen ellátogatunk. Emellett a látogatók által vásárolt és kedvelt termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez, innovációjához és sokszínűségéhez is kapcsolódik.

A 2014–2020 közötti programozási időszak

A turizmus nem szerepel az Európai strukturális és beruházási alapok (ESB-alapok) rendeleteiben meghatározott tematikus célkitűzések között, mivel inkább eszköznek vagy szektornak számít, és nem célkitűzésnek. A rendeletek azonban sok lehetőséget látnak az intelligens turisztikai beruházásokban.

A Bizottság megjelentetett egy tematikus útmutatót a turisztikai beruházásokhoz. Az útmutató azt javasolja, hogy a turisztikai beruházások

  • egy vagy több tematikus célkitűzéshez és befektetési prioritáshoz igazodjanak.
  • álljanak összhangban az illetékes nemzeti/regionális/nemzeteken átívelő operatív programok SWOT elemzésével
  • fordítsanak kiemelt figyelmet a helyi kulturális és turisztikai értékekre,
  • ösztönözzék a termékek, folyamatok és szolgáltatások innovációját és változatossá tételét, illetve a piaci rés specializálását, mivel ezáltal megszüntethető az alacsony hozzáadott értéktől és az ideiglenes munkától való függés, és élénkebb gazdasági tevékenység, valamint biztosabb munkahelyek alakíthatók ki a turisztikai szezonon kívül is.
  • Különös figyelmet kell fordítani a kis- és középvállalkozások, valamint a klaszterek és klasztertevékenységek kitűnőség, innováció és nemzetköziesedés iránti kapacitásának megháromszorozására, többek között a belső és külső kapcsolatok bevonásával.
  • A turisztikai szektor egyik legnagyobb előnye, hogy a piacra lépés akadályai kifejezetten könnyen leküzdhetők, ezért a vállalkozások és az új vállalatok létrehozásának támogatására kell összpontosítani.

A turizmus továbbra is fontos szerepet játszik majd a tervezett ERFA-beruházásban, illetve az ehhez kapcsolódó beruházásokban, amelyekre a természeti és kulturális örökség megóvása, védelme, támogatása és fejlesztése érdekében kerül sor (lásd a grafikont). Az ERFA-ból származó támogatás mértéke a tervek szerint mintegy 8 milliárd euró lesz.

Az eye@RIS adatbázis, amely a regionális intelligens specializációk egyre növekvő körét dokumentálja Európában (az adatbázist az Intelligens specializációs platform működteti), azt mutatja, hogy számos régió az intelligens specializációra vonatkozó stratégiáiban a turizmusban a szolgáltatások és az üzleti modellek innovációját részesíti előnyben, és jelentős mértékű támogatást vesz igénybe ezen célokra.

Ennek szellemében például elsősorban a versenyképes piaci rések (pl. időseknek nyújtott turisztikai szolgáltatások vagy ökoturizmus) fejlesztésére, illetve a márkafejlesztésre összpontosítanak, emellett pedig nagyobb piaci szegmensek elérését célzó turisztikai értékláncaikat korszerűsítik, és igyekszenek változatosabbá tenni turisztikai tevékenységeiket annak érdekében, hogy kevésbé függjenek a szezonális turizmustól.

Ezek a régiók olyan átfogó stratégiákkal rendelkeznek, amelyek ugyanolyan hangsúlyt fektetnek a turizmus innovációjába való befektetésre és ezáltal nagyobb értékű szolgáltatások nyújtására, mint a kiáramlás mobilizálására más iparágakba, például a kulturális és kreatív iparágba, a mezőgazdaságba és az élelmiszeriparba, valamint az építőiparba.