Kutatás és innováció

A fenntartható növekedés egyre szorosabban összefügg a regionális gazdaságok innovációra és transzformációra való képességével, valamint az állandóan változó és egyre nagyobb versenyt jelentő környezethez történő alkalmazkodásával. Ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb erőfeszítést kell tenni olyan ökoszisztémák létrehozásának érdekében, amelyek ösztönzik az innovációt, a kutatást és a fejlesztést (K+F), illetve a vállalkozói szellemet, ahogy azt az Európa 2020 stratégia és az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezése is hangsúlyozza. Az innováció tehát kulcsfontosságú a Bizottság prioritásaiközött, különösen az európai zöld megállapodás, amely egy olyan gazdaságot kíván lehetővé tenni, amely támogatja a polgárokat és felkészíti Európát a digitális korra.

 

Az innováció előmozdítása központi jelentőségű a kohéziós politika 2014-2020 közötti programjaiban, amelyek keretében körülbelül 65 milliárd EUR-t fektetnek az innovációba és a kutatásba. Tágabb értelemben a kohéziós politika teljes költségvetési juttatásainak mintegy 30%-át fektetik az innovációba. Azintelligens szakosodási stratégiák mozgósítják valamennyi európai régió innovációs potenciálját.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020