Kutatás és innováció

A fenntartható növekedés egyre szorosabban összefügg a regionális gazdaságok innovációra és transzformációra való képességével, valamint az állandóan változó és egyre nagyobb versenyt jelentő környezethez történő alkalmazkodásával. Ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb erőt kell kifejteni az innovációt, a kutatás-fejlesztést (K+F), valamint a vállalkozói tevékenységet ösztönző ökoszisztémák létrehozásába való bevonáshoz, összhangban az Európa 2020 stratégia és annak "Innovatív Unió" fejlesztési kezdeményezése célkitűzéseivel.

További eszközök

 

Az innovációk fejlesztése ezért központi eleme a 2007-2013-as programozási időszak kohéziós politikájának, melynek keretében 86,4 milliárd euró, vagyis a pénzügyi források teljes összegének közel 25%-a irányult a tágabb értelemben vett innováció területére. Ez az elkötelezettség tovább erősödik az új, 2014-2020-as programozási időszakban, hiszen az összes forrás 30%-a jut a tágabb értelemben vett innovációra. A jövőben az intelligens specializációs stratégiák is megmozgatják majd az összes EU-régió innovációs potenciálját.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020