A regionális politika és a legkülső régiók

Az Európai Uniónak kilenc olyan legkülső régiója van, amely földrajzilag meglehetősen távol helyezkedik el az európai kontinenstől:

  • Guadeloupe és Réunion (két francia régió)
  • Mayotte (francia tengerentúli megye)
  • Francia Guyana és Martinique (két francia területi közösség)
  • Saint-Martin (francia tengerentúli közösség)
  • Madeira és Azori-szigetek (két portugál autonóm régió)
  • Kanári-szigetek (egy spanyol autonóm közösség)

Ezek a karib-tengeri térségben, az Atlanti-óceán nyugati részében és az Indiai-óceán térségében található szigetek és szigetcsoportok, illetve egy szárazföldi terület az amazóniai erdőben. Annak ellenére, hogy igen távol esnek kontinensünktől, ezek a régiók az EU szerves részét képezik. Lakosságuk együttvéve 4,8 millió fő, ami megegyezik Írország lakosságával.

Az uniós jog, valamint az uniós tagsággal járó valamennyi jog és feladat is vonatkozik a legkülső régiókra, kivéve azokat az eseteket, ahol specifikus vagy eltérő intézkedések vannak érvényben. Az EUMSZ 349. cikkével összhangban, ezek a specifikus intézkedések azt a célt szolgálják, hogy a legkülső régiók leküzdhessék azokat a kihívásokat, amelyek távoli fekvésükből, szigetjellegükből, kis méretükből, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaikból és néhány terméktől való gazdasági függőségükből adódnak.

A legkülső régiók részesülnek a kohéziós politika finanszírozásából az Európai Regionális Fejlesztési Alapon és az Európai Szociális Alapon keresztül.