Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság

Az energiaunióra vonatkozó stratégiával összhangban a kohéziós politika fontos szerepet játszik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való átmenet előmozdításában.

A 2014–2020-as finanszírozási időszak vonatkozásában az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) vonatkozó előírások első alkalommal követelték meg a tagállamoktól, hogy a rendelkezésükre álló forrásokból kötelező minimális arány szerint határoljanak el egy részt az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság előmozdítására:

  • a nemzeti ERFA-erőforrások 20%-át a fejlettebb régiókban
  • 15%-át az átmeneti régiókban
  • 12%-át a kevésbé fejlett régiókban

A tagállamok a megadott minimumot jóval meghaladó arányt értek el, és most 40 milliárd EUR (amely a kétszerese az előző finanszírozási időszakban az e területen elköltött összegnek) van előirányozva az ERFA-ból és a kohéziós alapból az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságba történő beruházásra a 2014–2020-as időszak vonatkozásában.

Ez segítséget nyújt a tagállamoknak, régióknak, helyi önkormányzatoknak és településeknek, hogy végrehajtsák azokat a beruházásokat, amelyekre nagyon nagy szükség van az épületek energiahatékonysága, a megújuló energiaforrások, az intelligens energiahálózatok vagy a fenntartható városi közlekedés, továbbá az e területekkel kapcsolatos kutatás és innováció esetében. E beruházások segítséget nyújtanak a költséges energiabehozatal mértékének csökkentéséhez, energiaforrásaink diverzifikációjához, az energiaszegénység problémájának rendezéséhez, a kibocsátáscsökkentéshez, a munkahelyteremtéshez, továbbá a kis- és középvállalkozások támogatásához.

A 7. tematikus célkitűzés alapján a fenntartható közlekedést és mobilitást, valamint az intelligens energiaelosztó, -tároló és -átviteli rendszerek kiépítését szolgáló beruházásokhoz szintén igényelhető támogatás.Thematic Objective 4 Low carbon economy by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020