Információs és kommunikációs technológiák

Az Információs és kommunikációs technológiák (IKT) fejlődése alapvető Európa versenyképességéhez a ma növekvő digitális globális gazdaságában. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) több mint 20 milliárd euró áll rendelkezésre IKT-beruházásokra a 2014–2020-as finanszírozási időszakban. Ezek a beruházások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Bizottság célkitűzésével összhangban felkészítsük Európát a digitális korra.

Az IKT hozzáférésének, használatának és minőségének javítása egyike a 11 tematikus célkitűzésnek, amely a kohéziós politikában szerepel 2014–2020 között. Az ERFA prioritásai:

  • Szélessávú hálózatok telepítésének kibővítése és nagy sebességű hálózatok kiépítése;
  • Az IKT termékek és szolgáltatások, illetve az e-kereskedelem fejlesztése;
  • Az e-kormányzat, e-oktatás, e-befogadás, e-kultúra és e-egészségügy IKT-alkalmazásainak javítása.

Az IKT intézkedéseket más tematikus célkitűzések is támogathatnak, és szerepelhetnek sok intelligens specializációs stratégiában is. Ha klasszikus IKT szektoros megközelítésből átfogó helyi/regionális/nemzeti „digitális eseménynaptárra” térnek át az Intelligens specializációs stratégián belül, azzal lehetővé teszik a régiók számára az IKT beruházások prioritásainak azonosítását, amelyek a területükre helyesek.

Az európai strukturális és beruházási alapok nem csak pénzügyi támogatások, hanem politikai eszközök a nyilvános hivatalok támogatására a stratégájuk és az adminisztratív és beruházási erőkifejtésük tervezésének meghatározásában. Annak biztosítására, hogy az EU beruházásai maximális hatást érjenek el, az IKT-vel kapcsolatos projekthez alapot igénylő tagállamoknak és a régióknak érvénybe kell helyezniük egy stratégiai politikai keretet a digitális növekedésre és egy következő generációs hálózati tervre vonatkozóan.

Az európai strukturális és beruházási alapok stratégiailag használhatók a Digitális egységes piac (DEP) törvényhozói kezdeményezései áthelyezésének, e törvényhozás hatékony alkalmazása adminisztratív kapacitása fejlesztésének és a nemzeti köz- és magánfinanszírozás emelésének ösztönzésére, hogy növeljék és felgyorsítsák a DEP pozitív hatását az összes európai uniós régióban.

A megnövekedett IKT beruházások 2014–2020 között a 2007–2013-as finanszírozási időszak eredményeire épülnek:

  • Több mint 5 millió további ember csatlakozott a szélessávú hálózathoz;
  • Több mint 20 700 IKT projekt kapott ERFA támogatást.
Thematic Objective 2: Information and communication technologies by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020