Az EU bővítése

Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) célja, hogy segítséget nyújtson az Unióhoz csatlakozni kívánó országoknak abban, hogy társadalmukat és gazdaságukat felkészítsék a tagságra. Az alap hozzáférhető bizonyos balkáni államok, valamint Törökország számára, és az EU külpolitikájának fontos eszköze.

Az IPA különösen az intézmények létesítésében, a civil társadalom fejlesztésében, valamint a gazdasági és közigazgatási reform terén segíti a tagjelölt és potenciális tagjelölt országokat.

Jóllehet az IPA külpolitikai eszköz, a regionális politika speciális részének is tekinthető, mivel a potenciális tagállamokat célozza meg.