Foglalkoztatás és munkaerőpiac

Az EU kohéziós politikája az európai foglalkoztatásba és a hosszú távú növekedésbe fektet be. Támogatja az Európa 2020 stratégiát, amely arra irányul, hogy 2020-ra a 20–64 évesek 75%-ának legyen munkája.

A foglalkoztatás és a munkaerő mobilitása egyike a 2014–2020-as időszak kohéziós politikája tizenegy prioritásának („8. tematikus célkitűzés”).

Támogatást kap az aktív munkaerő-piaci szakpolitika, az önfoglalkoztatás, a munkaerő-piaci intézmények, az aktív és egészséges öregedés, a fiatalok foglalkoztatása és a foglalkoztatás és a munkaerő mobilitásának növelésére irányuló más intézkedések.Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020