Témák

Az EU kohéziós alapja a projektterületek széles skáláján nyújt támogatást.

A 2014-2020 közötti időtartamra szóló kohéziós politikához kapcsolódó alapok 11 tematikus célkitűzésre összpontosítanak. Ezek közül négy az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) fő prioritása. Az EU emellett számos más területhez kapcsolódó projekt finanszírozását is biztosítja, illetve a legkiszolgáltatottabb régiókat támogatja.

Az ERFA tematikus célkitűzései

Részletesebb információk a regionális politika finanszírozási támogatásának legfőbb prioritásairól:

A tagállamoknak és a régióknak a kulcsfontosságú prioritások közül legalább kettőhöz elő kell irányozniuk az ERFA támogatás bizonyos arányát:

  • A fejlettebb régiók esetében legalább az ERFA támogatás 80%-a
  • Az átmeneti régiók esetében legalább az ERFA támogatás 60%-a
  • A fejletlenebb régiók esetében legalább az ERFA támogatás 50%-a.

Egyéb tematikus célkitűzések

További információk a további hét tematikus célkitűzéssel kapcsolatban:

További tevékenységi területek

Ez EU kohéziós alapja emellett a következő területekhez kapcsolódó projekteket támogatja, elősegítve az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést ösztönző Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítását:

Egyes régiók és közösségek egyedi szükségleteinek kielégítése

Az EU konkrét erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy támogatást nyújtson meghatározott kategóriákba tartozó régióknak és közösségeknek: