Programozás és végrehajtás

További eszközök

 

A regionális politika az EU minden részét és szintjét érinti - az Európai Unió egészétől kezdve az országokon keresztül Európa régióiig és településeiig. Része az EU kohéziós politikájának, amely az Európai Unió stratégiája a tagállamok és a régiók harmonikus fejlődésének elősegítésére és támogatására. A politikát országos és regionális szervek hajtják végre, az Európai Bizottsággal együttműködve.

A kohéziós politika keretrendszerét 7 éves időszakra alakítják ki. A jelenlegi időszak 2014-től 2020-ig terjed.

A politika végrehajtása a következő szakaszok szerint történik:

  • Az Európai Tanács és az Európai Parlament a Bizottság javaslata alapján döntést hoz a politika költségvetéséről és a költségvetés felhasználásának szabályairól. Az európai strukturális és befektetési alapok (ERFA, ESZA, KA, EMVA és EHA) közös szabályain kívül külön szabályok vonatkoznak az egyes alapokra is.
  • Kidolgozzák a kohéziós politika alapelveit és prioritásait a Bizottság és az EU tagállamai közötti konzultációs folyamat keretében. Mindegyik tagállam elkészíti a partnerségi megállapodás tervezetét. Ez felvázolja az ország stratégiáját, és felsorolja a javasolt programokat. Ezenfelül a tagállamok az egész tagállamokra vagy régiókra kiterjedő operatív programok tervezetét is benyújtják. Több országot érintő együttműködési programok is készülnek.
  • A Bizottság egyezteti az országos szervekkel a partnerségi megállapodás, illetve az egyes programok végleges tartalmát. A programok bemutatják az országok és/vagy régiók, illetve az érintett együttműködési területek prioritásait. A munkavállalók, a munkaadók és a civil társadalmi szervezetek egyaránt részt vehetnek az operatív programok megalkotásában és irányításában.
  • A tagállamok és régióik végrehajtják a programokat. Ez projektek százezreinek kiválasztására, monitorozására és kiértékelésére terjed ki. Ezt a munkát az egyes országok, illetve régiók "irányító hatóságai" szervezik meg.
  • A Bizottság hozzárendeli a forrásokat (hogy az országok elkezdhessenek költeni a programjaikra).
  • A Bizottság megtéríti az igazolt ráfordításokat az egyes országoknak.
  • A Bizottság minden programot monitoroz, csakúgy, mint az érintett ország.
  • A Bizottság és a tagállamok is jelentéseket nyújtanak be a programidőszak során.

További információk az európai strukturális és befektetési alapokra vonatkozó jogszabályokban olvashatók.