A 2014–2020 közötti időszak prioritásai

A 2014-2020 közötti időszak újdonságai

  • Nagyobb összpontosítás az eredményekre: egyértelmű és mérhető célok a számonkérhetőség erősítése érdekében.
  • Egyszerűsítés: egységes szabályok mind az öt alapra.
  • Feltételek: a támogatások folyósításának speciális előfeltételekhez kötése.
  • A városi vetület és a társadalmi befogadás ösztönzésének nagyobb hangsúlya: a perifériára szorult közösségek támogatásának érdekében az ERFA egy minimálisan felhasználandó összeget elkülönít a városokban megvalósítandó integrált projektekre, valamint az ESZA projektjeire.
  • A gazdasági reform ösztönzése: a Bizottság felfüggesztheti a támogatás folyósítását azon tagállamok részére, amelyek nem tartják be az EU gazdasággal kapcsolatos szabályait.

Mik a prioritások?

A kohéziós politika 11 tematikus célt tűzött ki, amelyek a 2014 és 2020 közötti időszak növekedését ösztönzik.

  • Az ERFA beruházásai mind a 11 célt támogatják, de a beruházás fő prioritásait az 1–4. cél képezi
  • Az ESZA fő prioritásait a 8–11. cél alkotja, de az Alap az 1–4. célt is támogatja.
  • A Kohéziós Alap a 4–7. és a 11. célt támogatja.   

1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése

2. Az információs és kommunikációs technológiák hozzáférhetőségének és használatának terjesztése, minőségük javítása

3. A kkv-k versenyképességének fejlesztése

4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági modellre való áttérés támogatása

5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása

6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása

7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és a hálózati infrastruktúrák javítása

8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása

9. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és a diszkrimináció elleni küzdelem

10. Befektetés az oktatásba, a képzésbe és az élethosszig tartó tanulásba

11. A közigazgatás hatékonyságának javítása