Alapelvek

A kohéziós politika alapjául négy alapelv szolgál:

Koncentráció

Ennek az alapelvnek három aspektusa van:

Programozás

A kohéziós politika nem támogat egyéni projekteket. Ehelyett az EU célkitűzéseivel és prioritásaival összhangban álló, többéves nemzeti programokat támogat.

A programozás működésével kapcsolatos további információkat lásd: a regionális politika szakaszai lépésről lépésre.

Partnerség

Minden egyes programot kollektív folyamat keretében fejlesztenek ki, amelybe bevonnak európai, regionális és helyi szintű hatóságokat, munkáltatói szervezeteket, valamint civil társadalmi szervezeteket.

Ez a partnerség a programozási folyamat minden szakaszában megjelenik: a tervezéstől kezdve az igazgatáson és a végrehajtáson keresztül a nyomon követésig és az értékelésig.

Ez a megközelítés segít garantálni azt, hogy a fellépést a helyi és regionális szükségletekhez és prioritásokhoz szabják.

Addicionalitás

Az európai strukturális alapokból történő finanszírozás mellett a tagállamoknak is költeniük kell ezekre a célokra.

A Bizottság az egyes tagállamokkal megállapodik a támogatható állami (vagy annak megfelelő) kiadásokról, amelyeket a programozási időszakban fenn kell tartani; emellett pedig a programozási időszak közepén (2018) és végén (2022) ellenőrzi az ennek való megfelelést.

A strukturális állami kiadások terén megvalósítható, ugyanakkor ambiciózus célokat kell kitűzni, amelyek garantálják, hogy a strukturális alapokból származó összegek valóban hozzáadott értéket teremtenek. Általános szabály, hogy az átlagos évi kiadások reálértéke nem lehet kevesebb, mint az előző programozási időszakban.

További információ