A támogatások felhasználásának és igazgatásának javítása

A Bizottság támogatást nyújt a tagállamok részére annak érdekében, hogy a kohéziós politika keretében biztosított forrásokat a lehető legjobb módon használják fel, valamint orvosolják a megvalósítással kapcsolatos problémákat. Ezt a támogatást a 2014–2020 közötti finanszírozási időszakban kibővítették.

További eszközök

 

A közigazgatási kapacitás növelése

A tagállamoknak az európai strukturális és beruházási alapok hatékony igazgatását lehetővé tevő kapacitása a kohéziós politika sikerének egyik kulcsfontosságú tényezője. A Bizottság a struktúrák, a humán erőforrások, a rendszerek és az eszközök fejlesztésével segíti a nemzeti és regionális közigazgatási szervek adminisztratív kapacitásának megerősítését. Az alapok igazgatásához rendelkezésre álló kapacitásba való befektetés mellett a 2014–2020 közötti kohéziós politikai finanszírozás a hatékony közigazgatást az intézményi kapacitásépítés és reform finanszírozása révén általánosabb módon is támogatja.

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER: regionális szakértők csereprogramja

A TAIEX-REGIO PEER 2 PEER szakértőcsere-rendszer en olyan eszköz, amely a különböző országokban összekapcsolja a szükségleteket a szakértelemmel. Ez a kereslet által vezérelt eszköz szakértői küldetések, tanulmányutak és specifikus műhelytalálkozók révén közvetlen választ ad az alapokat igazgató nemzeti vagy regionális hatóságok konkrét kérdéseire.

Integritási megállapodások

Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága elkötelezett amellett, hogy felkutassa és tesztelje az uniós alapok nem megfelelő igazgatása, illetve a csalások és a korrupció jelentette kockázattal szembeni védekezés új módjait, valamint növelje az átláthatóságot az alapok felhasználása során. Az egyik kezdeményezés, amelyet ezen a területen elindítottunk az „Integritási megállapodások – Az uniós alapok csalás és korrupció elleni védelmét szolgáló civil ellenőrzési mechanizmus” elnevezésű kísérleti projekt. A Transparency International szervezettel együttműködésben megvalósuló projekt célja, hogy kísérleti jelleggel integritási megállapodások jöjjenek létre a tagállamokban számos, az EU strukturális és kohéziós alapjai által társfinanszírozott projektben.
Az integritási megállapodásokkal és a kísérleti projektekkel kapcsolatos további információkért látogasson el ide en.

Az esb-alapok kedvezményezettjeinek érdekében történő egyszerűsítés nyomon követésével foglalkozó magas szintű munkacsoport

A szakértői munkacsoport feladata az, hogy tanácsokkal segítse a Bizottságot az európai strukturális és beruházási alapok kedvezményezettjeire nehezedő adminisztratív terhek egyszerűsítését és csökkentését célzó munkájában.
Az esb-alapok kedvezményezettjeinek érdekében történő egyszerűsítés nyomon követésével foglalkozó magas szintű munkacsoport en

Lemaradó régiók kezdeményezés

A Bizottság megvizsgálja, hogy milyen okok állnak az alacsony gazdasági fejlettségű vagy több éven keresztül negatív GDP-t felmutató régiók lemaradása mögött. Ez a trend különösen aggasztó a kohéziós politika szempontjából, amelynek célja éppen az európai régiók fejlettségi szintje között fennálló egyenlőtlenségek csökkentése.
Lemaradó régiók kezdeményezés en

Képzés szakértők számára a szabályokról és rendeletekről

A Bizottság képzést en nyújt az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap igazgatásáért, a kapcsoló igazolások kiadásáért és az ellenőrzések végzéséért felelős hatóságok részére. Az uniós kohéziós szakpolitika 2014–2020 közötti időszakára vonatkozó jogszabályi keret lényeges új elemeire összpontosító képzés két modulból áll:

  • programozás és végrehajtás;
  • pénzügyi irányítási és ellenőrzési kérdések.

Tájékoztató: Segítség az uniós tagállamoknak és régióknak a kohéziós beruházási támogatások hatékonyabb felhasználásához és igazgatásához (2015. március 24.) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Közbeszerzési cselekvési terv

A Bizottság közbeszerzési cselekvési terve en olyan kezdeményezések sorát állítja fel, amelyek célja, hogy segítse a tagállamokat mind a közigazgatási szervek, mind a kedvezményezettek teljesítményének javításában az uniós beruházásokra irányuló közbeszerzésekre való pályázás során a 2014–2020 közötti programozási időszakban.

Gyakorló szakemberek Regio közösségei

Együttműködünk irányító hatóságokkal abból a célból, hogy a gyakorlatok és tapasztalatok kicserélése érdekében az irányító hatóságoknál/közreműködő szervezeteknél dolgozó szakemberek részvételével közösségeket alakítsunk ki. Ehhez innovatívabb munkamódszereket dolgoztunk ki szakpolitikai labor megközelítés alkalmazásával.
Gyakorló szakemberek Regio közösségei en.

Tanulmányok az új szabályozási elemeknek a programozási folyamatba való integrálásáról

E tanulmányok célja, hogy számba vegye, miként került sor a megreformált szakpolitika új szabályozási elemeinek a programozási folyamatba való integrálására. Ezen kívül a legutolsó tanulmány információkat nyújt a projektméretekről a 2007–2013 közötti időszakra nézve.
A tanulmányok bizonyítékokat és analitikai alapot biztosítanak a szakpolitika 2020 utáni felépítéséről folytatandó vitához, valamint a kapcsolódó hatásvizsgálatokhoz.
Tanulmányok az új szabályozási elemeknek a programozási folyamatba való integrálásáról en.

ARACHNE

Az ARACHNE adatbányászatra és -bővítésre szolgáló integrált informatikai eszköz, amelyet az Európai Bizottság fejlesztett ki. Feladata, hogy támogassa az irányító hatóságokat a strukturális alapok (az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap) területén végzett adminisztratív és irányítási ellenőrzés során.
Arachne Kockázatértékelő Eszköz

Az ERFA és a Kohéziós Alap igazgatására és felhasználására irányuló Uniós kompetencia keretrendszer

A Bizottság egy uniós kompetenciakeretet, valamint egy azt kiegészítő önértékelési eszközt bocsát nemzeti koordinációs szervek, irányító, igazoló és ellenőrző hatóságok, közös titkárságok és közreműködő szervezetek rendelkezésére. Ezeknek az eszközöknek a célja támogatni a közigazgatásokat az alapok igazgatására irányuló adminisztratív kapacitásuk javítása iránti törekvéseikben azáltal, hogy segítik őket a kompetenciák területén felmerülő potenciális hiányosságok azonosításában és kezelésében.
Az ERFA és a Kohéziós Alap igazgatására és felhasználására irányuló Uniós kompetencia keretrendszer

Előre ütemezett közigazgatási kapacitásépítés a 2020-at követő időszakra

Az irányító hatóságok részére szól a Bizottság „Előre ütemezett közigazgatási kapacitásépítés” elnevezésű kísérleti projektje. A sikeresen pályázók ugyanis testre szabott uniós tanácsadásban részesülnek közigazgatási kapacitásuk fejlesztéséhez a 2020-at követő időszakra való felkészülés érdekében. A tanácsadást az OECD szoros együttműködésével biztosítják majd.

A következő lépések:

Az irányító hatóságok 2018. április 9-éig nyújthatják be pályázatukat. Az eredmények közzétételére április végén kerül sor. További részletekért lásd a pályázati felhívást.
Előre ütemezett közigazgatási kapacitásépítés a 2020-at követő időszakra en

Roadmaps for Administrative Capacity Building - Practical toolkit

Ez az eszköztár azoknak a tagállami közigazgatási szerveknek szolgál a gyakorlatban megvalósítható ötletekkel, amelyek saját közigazgatási kapacitásuk kiépítésére kívánnak ütemterveket kidolgozni, hogy megkönnyítsék a programok végrehajtását és ösztönözzék a bevált megoldások alkalmazását.

A practical toolkit for preparing Roadmaps for Administrative Capacity Building en