Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

További eszközök

 

Hírek

  Már letölthető a Panorama magazin nyári száma, amelynek fő cikke az EU Covid19-válságra adott válaszával foglalkozik. Megvizsgáljuk a koronavírusra való reagálást célzó, kiterjesztett beruházási kezdeményezést (CRII+) és egyéb pénzügyi eszközöket, valamint a problémákat a helyszínen kezelő projekteket mutatunk be. Az Adatpont rovatunk általánosabb módon mutatja be, hogy a kohéziós politika miként támogatja a régiókat az egészségügyi beruházások terén.

  Jelen számunk fókuszában az olaszországi Emilia-Romagna áll, amely régió jól ötvözi a történelmet és hagyományokat az innovációval. Minderről a régió elnöke Stefano Bonaccini számol be egy exkluzív interjúban. Az Interreg 30 éves évfordulóját ünnepelve megnézzük, hogy e program számos sikeres környezetvédelmi projektje révén milyen módon járult hozzá a zöld megállapodáshoz. Foglalkozunk továbbá az auditokat végző ellenőrzési közösség munkájával, valamint megünnepeljük Észak-Macedónia csatlakozását az Európai Unió adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó stratégiájához.

  A „Személyes tapasztalatok” című rovatban a Eurocities írása olvasható, az idei év EU Régiók Hete előzetesével. A projektek rovatban Belgiumba, Hollandiába, Írországba és az Egyesült Királyságba látogatunk el.

  Panorama 73: Emilia-Romagna in line for a smarter future

  2020-ban 30 éves lesz az Interreg, az EU emblematikus programja, amelynek célja a határ menti régiók közötti területi együttműködés ösztönzése. Ezen jubileumi év alkalmából Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős biztos a következő nyilatkozatot tette:

  Az Interreg program nagyon kedves a szívemnek. Az együttműködés kohéziós finanszírozással támogatott különleges eszközeként az Interreg lehetővé teszi a régiók és országok számára, hogy együtt találjanak megoldást az őket érintő közös kihívásokra. Az Interreg projektek konkrét példái annak, hogy a határoknak nem kell akadályt jelenteniük, hanem a növekedés és a sikeres együttműködés lehetőségét hordozhatják. Az elmúlt harminc év során, a számos projektnek köszönhetően, amit az EU támogatott, az Interreg közelebb hozta egymáshoz a határ menti régiókban élő több mint 170 millió európait, javította az életkörülményeiket, és új együttműködési lehetőségeket teremtett.

  Az Interreg 30 éves fennállásának ünneplésére az Európai Unió történelmének meghatározó időszakában kerül sor. Miközben súlyos globális és helyi kihívásokkal nézünk szembe, vissza kell nyernünk a polgárok bizalmát és biztosítanunk kell eredményességünket. Az Interreg immár harminc éve működik annak érdekében, hogy senki ne maradjon ki a fejlődés folyamatából, és hogy Európa lépésről lépésre kitartóan csak épüljön. Szándékunk, hogy e küldetés folytatódjon, ugyanakkor fel kívánjuk használni ezt az ünnepélyes alkalmat arra, hogy megvizsgáljuk, újból átgondoljuk, és új lendületet adjunk annak, amit az Európai Unióban alapvető értéknek tartunk: az együttműködés szelleme, amit az a szilárd hitünk táplál, hogy együtt erősebbek vagyunk.”

  Háttér-információk

  Az 1990-ben indított európai területi együttműködés (ETE), más néven az Interreg a kohéziós politika egyik emblematikus programja, amely keretet biztosít a közös fellépések végrehajtásához és a szakpolitikai tapasztalatcseréhez a különböző tagállamok nemzeti, regionális és helyi szereplői között. Az európai területi együttműködés (ETE) átfogó célkitűzése, hogy elősegítse az Unió egészének összehangolt gazdasági, társadalmi és területi fejlődését. Az Interreg az együttműködés három ágára épül: határokon átnyúló (Interreg A), transznacionális (Interreg B) és régióközi (Interreg C) ágak.

  Az Interreg öt egymást követő programozási időszakból áll: INTERREG I (1990–1993) – INTERREG II (1994–1999) – INTERREG III (2000–2006) – INTERREG IV (2007–2013) – INTERREG V (2014–2020).

  A 2014-2020-as programozási időszakban az Interreg együttműködési programok az egész európai földrészt lefedik, teljes költségvetésük meghaladja a 12 milliárd eurót az uniós és tagállami hozzájárulásokat is beleértve.

  A 30 éves Interreg köré épülő, 2020 egészében zajló kampány a szomszédság, a környezet és az ifjúság témaköreire összpontosít. A kampány számba veszi a múltban elért eredményeket, és előretekint, hogy miként lehetne még többet és hatékonyabban elérni a jövőben.

  További információ

  Az ENI CBC közösség az EU külső határainál dolgozó több százezer munkavállalót öleli fel, keretében pedig európai és nem európai polgárok működnek együtt, hogy ösztönözzék a különféle tevékenységeket és a gazdasági növekedést, valamint a tudástranszfert.

  A szomszédságpolitika és a kohéziós politika keretében kidolgozott – az Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatóságának (DG NEAR), valamint a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságnak (DG REGIO) a részvételével megvalósuló – terv az uniós külső határokkal kapcsolatos együttműködés további megerősítése. A gyakorlatban azonban továbbra is az Európai Unió külső határain élő polgárok közötti bizalom és kapcsolatok kiépítéséről, illetve a határok két oldalán élők mindennapi életének együttműködés keretében történő javításáról van szó. Ezenkívül a terv részét képezik a piacok összekötését és a turizmus fellendítését célzó útépítések, a hulladék trágyaként történő újrafeldolgozása, valamint a veszélyeztetett fajok megőrzése a biológiai sokféleség csökkenésének visszafordítása céljából.

  1. január 1-jétől az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) határokon átívelő együttműködési programjai a koordináció növelése és az egyéb területi együttműködési eszközökkel való szinergiák kiaknázása céljából az Interreg család tagjaiként csatlakoznak a DG REGIO-hoz.

  A programok 31 különböző ország részvételével, számtalan nyelv, kultúra és életstílus képviseletében valósulnak meg. A cél azonban közös: az uniós határok két oldalán élő helyi közösségek érdekeiért folyó munka, a közös akadályok kezelése és a közös megoldások kidolgozása. Ebben a kihívásokkal teli időszakban e programok a valódi együttműködés élő példái: a kapcsolódás, a megosztás és a csere határokon átívelő fenntartása.

   

  A határokon túl

  Soha semmilyen kihívás nem volt még ennyire globális, mint napjaink problémái, többek között a szennyezés, az éghajlatváltozás és a fennálló társadalmi feszültségek. Amennyiben egy szomszédos ország határterülete érintett, Európa is érintve van, ugyanez pedig fordítva is igaz. A válságkezelés nem működik izoláltan: a globális problémák vízum nélkül is átlépik a határokat.

  Az EU külső határain működő határokon átnyúló együttműködési (CBC) programok szervezetek ezreinek nyújtanak lehetőséget a mindennapi tevékenységeik során történő együttműködésre, illetve a tudás és a szakértelem megosztására, ily módon kézzelfogható eredményeket mutatva fel régióik számára. A 15 ENI CBC program északon Finnországot és Oroszországot, keleten többek között Magyarországot és Ukrajnát, délen pedig Olaszországot, Észak-Afrikát és Közép-Keletet érinti. A 2014–2020 közötti programozási időszakban mintegy 1 milliárd EUR összberuházással rendelkező programok több ezer kilométernyi szárazföldi és tengeri határt, egy tengert és három tengermedencét öleltek fel. Eddig több mint 4200 pályázatot nyújtottak be, és közel 600 projektet finanszíroztak. A szóban forgó területen több mint 2000 kedvezményezett, nem kormányzati szervezet, egyetem, önkormányzat és magánvállalkozás található: egy valóságos mikrovilág – a magán- és közszférában egyaránt – indult mozgásba nem kisebb célért, mint a közösségeik közötti bizalom megteremtéséért.

  Közös szabályok elfogadása

  „Évekkel ezelőtt a projekt elindításakor több tükörprojekt valósult meg: megfigyelhető volt, hogy az egyik oldalon élők ugyanazt csinálják, mint amit a másik oldalon”, számolt be Mathieu Bousquet, a C1. osztály vezetője – Grúzia, Moldova, Szomszédságpolitika és határokon átívelő együttműködés, DG NEAR. „A kedvezményezettek napjainkban azonban egyre inkább egyetlen, közös célkitűzésért dolgoznak együtt.”

  Az EU külső határain történő együttműködés 2006-ban kezdődött. Az első programozási időszak (2007–2013) számos kihívást hozott magával, amikor az eszközt kiterjesztették a teljes szomszédságra, és először alkalmaztak közös szabályrendszert.

  „Mindenkinek búcsút kellett vennie a már ismerős és megszokott egyedi finanszírozási eljárásoktól: a tagállamoknak a kohéziós politikai szabályozásoktól, a partnerországoknak a fejlesztési támogatástól és a technikai segítségnyújtás módszerétől”, meséli Carlos Bolaños, az ENI CBC programok végrehajtásának és irányításának műszaki támogatásáért felelős TESIM csoportvezetője. „Elmondhatjuk, hogy jelen pillanatban valós és őszinte partnerséggel rendelkezünk, közös programirányítással. Ez az érzés rendkívüli az együttműködési területen, az ENI CBC kezdeményezés valódi hozzáadott értéke.”

  Az európai pénzügyi válság és regionális zűrzavar hullámain az ENI CBC programok szilárdan megállják a helyüket. Az első programozási ciklus végrehajtására Európa és szomszédjai súlyos gazdasági válságának idején került sor, miközben Szíriában tetőztek a konfliktusok, a Krím-félszigeten pedig pattanásig feszült a helyzet. Az érdekelt felek elkötelezettsége azonban mindvégig szilárd maradt, az együttműködés pedig nemcsak, hogy túlélte a válságot, hanem megérte a második, 2014–2020 közötti programozási időszakot is. Most pedig küszöbön áll a harmadik szakasz, a 2020–2027 közötti programozási időszak előkészítő munkái pedig már elkezdődtek. Noha új szabályok léptek életbe, a közösség készen áll az újabb megmérettetésre.

  „Amikor elindítottuk a programot, el sem tudtuk képzelni, hogy egy partnerség ilyen egyenrangú is lehet, és egy partnerország kedvezményezettje képes a projekt irányítására”, folytatta Bolaños. „Nem a kapacitáshiány miatt, hanem pusztán azért, mert a közpénzek kezelésére vonatkozó európai jogszabályok rendkívül összetettek és idő kell ahhoz, hogy boldoguljon velük az ember. Mostanra jelentős előrehaladást értünk el e tekintetben.” 

  Nem csupán arról van szó, hogy az Oroszországi Föderáció rendelkezik a legtöbb kedvezményezettel (eddig 390), hanem arról is, hogy jelenleg a projektek 30%-át partnerországok szervezetei vagy intézményei irányítják.

  Az együttműködés új formái

  Mekkora projektekről van szó? A projektek finanszírozása 50 000 EUR-tól egészen 3 millió EUR-ig terjed. Gyakorta kísérleti kezdeményezésekről van szó, amelyek révén új együttműködési modellek kialakítására nyílik lehetőség számos ágazatban a környezetvédelemtől kezdve a kkv-k érdekeit szolgáló technológiatranszferig, illetve a piacok megnyitását és a fenntartható idegenforgalom ösztönzését célzó kulturálisörökség-védelemtől az infrastruktúrafejlesztésig.

  „Örömünkre szolgál az ENI CBC programok DG REGIO-hoz történő csatlakozása a következő év kezdetétől. Várakozással tekintünk a szomszédságpolitikai partnerországokkal való együttműködésre a határozott felelősségvállalás fenntartásában és a programok új generációjának előkészítésében. A 2020 utáni időszakra javasolt egyszerűsítésekből előnyt szeretnénk kovácsolni, az Interreg család programjai között pedig erőteljesebb kapcsolatot kívánunk kialakítani”, magyarázza Jean-Pierre Halkin, a DG REGIO európai területi együttműködéssel, makrorégiókkal, IPA-val és bővítéssel foglalkozó egységének vezetője. „Ugyanakkor 2020-ban lehetőségünk nyílik arra is, hogy újraegyesült családként megünnepeljük az Interreg 30. születésnapját. 2020 kétségkívül az együttműködés éve lesz.”

  Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) programjainak korábbi generációja már kidolgozta a szükséges szaktudást és eszközöket. A jelenlegi ENI CBC programok ezeket az erőfeszítéseket fejlesztik tovább az emberi kapcsolatok gazdagításához történő jelentős hozzájárulással, a sztereotípiák ledöntésével és a történelmi előítéletek megcáfolásával – mert a szomszédaink igenis számítanak! Mert az együttműködés igenis számít!

  Panorama 71: Portugal’s agenda prioritises growth and sustainability

Több hír

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting May 22-23 2019

Interreg Annual Meeting June 18-19 2018

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people