Next Generation EU: A Bizottság megkezdte a válság utáni helyreállítás felgyorsítására és a rezilienciaépítésre szánt 800 millió euró folyósítását

További eszközök

 
28/06/2021

A Bizottság a mai napon 800 millió euró összegű kifizetést teljesített a Next Generation EU keretében, amely Európa helyreállításának finanszírozására és a világjárvány utáni zöldebb, digitálisabb és reziliensebb gazdaság előmozdítására létrehozott ideiglenes eszköz.

A mai napon teljesített kifizetések 16 tagállamban (Franciaországban, Görögországban, Csehországban, Németországban, Lengyelországban, Litvániában, Hollandiában, Szlovákiában, Észtországban, Ausztriában, Dániában, Finnországban, Bulgáriában, Svédországban, Portugáliában, Horvátországban) összesen 41 nemzeti és regionális programra irányulnak a REACT–EU – vagyis a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtandó helyreállítási támogatás keretében. Ez a kezdeményezés segíti a tagállamokat a koronavírus-világjárványt követő válságelhárítási és helyreállítási intézkedések finanszírozásában. A REACT-EU kezdeményezés révén rendelkezésre álló források a meglévő kohéziós politikai programok forrásait egészítik ki.

A REACT-EU-hoz kapcsolódó intézkedések áthidalják a szükséghelyzeti reagálás és a hosszú távú beruházások közötti szakadékot azáltal, hogy megerősítik az egészségügyi rendszerek rezilienciáját, munkahelyeket tartanak fenn és teremtenek elsősorban a fiatalok számára, támogatják a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeit, valamint működőtőke- és beruházási támogatást biztosítanak a kis- és középvállalkozásoknak.

A REACT-EU a zöld és digitális átállásra irányuló, célzott intézkedéseket finanszíroz a járvány negatív következményeinek mielőbbi kezelése érdekében, például energiahatékonysági, városzöldítési és digitalizációs beruházások révén.

A folyósítás a Next Generation EU keretében végrehajtott első hitelfelvételi művelet sikeres végrehajtását követi. A 20 milliárd eurós, tíz éves futamidejű kötvény az eddigi legnagyobb intézményi kötvénykibocsátás Európában, és az EU által egyetlen ügylet keretében bevont eddigi legnagyobb összeg. Ez év végéig a Bizottság mintegy 80 milliárd euró összegben tervez hosszú távú finanszírozást elérhetővé tenni, amelyet rövid lejáratú uniós kincstárjegyek egészítenek majd ki.

A biztosi testület tagjainak nyilatkozatai:

Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős biztos így fogalmazott: „Örömmel tölt el, hogy a kohéziós politika továbbra is a válságkezelés és a helyreállítás egyik legfontosabb eszköze. A REACT-EU volt a Next Generation EU csomag első véglegesítendő eszköze, programjai az első elfogadott programok közé tartoztak, segítségével pedig első ízben ér célba a gazdaságunk, vállalkozásaink és munkavállalóink számára nyújtott támogatás. A REACT-EU biztosítja a meglévő kohéziós politikai programok sikeréhez olyannyira szükséges kiegészítő beruházási kapacitást, hogy ösztönözni tudjuk a stabil, méltányos és a kohéziót erősítő helyreállítást.”

Johannes Hahn költségvetési és igazgatásügyi biztos a következőket mondta: „Nagy örömömre szolgál, hogy a tervezett ütemben sikerült megkezdeni a Next Generation EU programhoz kapcsolódó kötvénykibocsátásokat. A Next Generation EU keretében rendelkezésre álló források a REACT-EU-n keresztül már a mai naptól segítik régióinkat és városainkat kilábalni a világjárványból, valamint egy zöldebb, digitálisabb és ellenállóbb Európát építeni.”

A források eljuttatása a reálgazdaságba

A kiegészítő források folyósítására elsősorban az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) és az Európai Szociális Alapon (ESZA), továbbá az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésen keresztül fog sor kerülni. Az új források egy része a 2014–2020 közötti programozási időszakhoz kapcsolódó, a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD) kiegészítésére is szolgál.

A tagállamokat a lehető legnagyobb mértékben támogatandó, egyszerűsödnek a kiegészítő források felhasználásának feltételei:

  • Nem kötelező a nemzeti társfinanszírozás – ez azt jelenti, hogy amennyiben a tagállamok megítélése szerint a helyzet indokolja, a költségek akár teljes egészében fedezhetők uniós forrásokból.
  • Az azonnal felhasználható 11%-os előfinanszírozás szintén a támogatás mielőbbi felhasználhatóságát szolgálja azáltal, hogy segít felszámolni a szűk keresztmetszeteket.
  • Nincs sem előzetes feltételrendszer, sem pedig a tematikus koncentrációra vagy a régiókategóriák szerinti felosztásra vonatkozó követelmény. A támogatás területek széles körét fedi le, és lehetőség van az ERFA és az ESZA közötti átcsoportosításra.
  • A 2020. február 1-jéig visszanyúló projektekre visszamenőleg lehet visszatérítést igényelni.

Az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása

Az első kifizetésekkel egy időben a Bizottság egy új REACT-EU eredménytáblát indított kohéziós nyílt adatplatformján azzal a céllal, hogy naprakész információkkal szolgáljon a REACT-EU források EU-szerte történő felhasználásáról. Az egyes beruházási területekre vonatkozó adatokon túl a hangsúly elsősorban a több területet átfogó témákra, mint például a zöld, digitális és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó egyedi intézkedésekre helyeződik. Az eredménytábla célja, hogy megkönnyítse a nyilvános adatokhoz való hozzáférést, és biztosítsa a Bizottság munkájának átláthatóságát és elszámoltathatóságát.

Háttér-információk

A Next Generation EU folyó árakon mintegy 800 milliárd EUR összegű ideiglenes helyreállítási eszköz Európa koronavírus-világjárványból való kilábalásának támogatására, valamint egy zöldebb, digitálisabb és reziliensebb Európa építésének elősegítésére. A Next Generation EU finanszírozása érdekében az Európai Bizottság – az EU nevében – a tőkepiacokról fog legfeljebb 800 milliárd euró forrást bevonni a 2026 végéig hátralévő időszakban: 407,5 milliárd eurót (a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, a REACT-EU és az uniós költségvetés által finanszírozott más programok keretében nyújtott) vissza nem térítendő támogatások; 386 milliárd eurót pedig kölcsönök formájában. Ez évente átlagosan mintegy 150 milliárd euró összegű hitelfelvételi volument jelent.

A REACT-EU a Next Generation EU csomag része, és 2021–2022 folyamán a kohéziós politikai programok kiegészítéseként 50,6 milliárd euró összegű finanszírozást biztosít (folyó árakon). Az intézkedések a munkaerőpiaci reziliencia, a munkahelyek, a kkv-k és az alacsony jövedelmű családok támogatására, valamint a zöld és digitális átállás és a fenntartható társadalmi-gazdasági helyreállítás időtálló alapjainak megteremtésére irányulnak.

 

Hírek