b-solutions a határokon átnyúló akadályok megszüntetéséért

További eszközök

 
09/02/2021

2017 óta az Európai Határ Menti Régiók Szövetsége (EHMRS), a határ menti és határon átnyúló régiók páneurópai hálózata irányítja a b-solutions kezdeményezést.

2017 óta az Európai Határ Menti Régiók Szövetsége (EHMRS), a határ menti és határon átnyúló régiók páneurópai hálózata irányítja a b-solutions kezdeményezést.  A kezdeményezés célja, hogy lehetővé tegye a közjogi szervek és a határokon átnyúló struktúrák számára a határ menti jogi és közigazgatási akadályok rendszerszintű kezelését, valamint speciális technikai segítségnyújtáshoz biztosítson hozzáférést a megoldások megtalálása érdekében.

Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága által megálmodott b-solutions projekt azzal a céllal jött létre, hogy elmélyítse az uniós és az EFTA-országok belső szárazföldi határai mentén megvalósuló, a határokon átnyúló együttműködést szabályozó, meglévő mechanizmusok hatásait. A kezdeményezés „A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban” című, 2017. évi közleményben szereplő javaslatokra válaszol.

A 30 éve fennálló Interreg finanszírozási rendszer sikeressége ellenére a nemzeti határok még mindig számos akadályt gördítenek az európai határrégiók növekedése elé.

A polgárok továbbra is problémákkal szembesülnek, amikor tömegközlekedéssel lépik át a határokat, mivel az eltérő nemzeti szabályok nem teszik lehetővé a közös infrastruktúra kialakítását. Ehhez hasonló problémák merülnek fel az egészségügyi szolgáltatások terén is, ahol a betegek nem tudják igénybe venni a szomszédos országok szolgáltatásait az eltérő költség-visszatérítési rendszerek miatt, miközben a határ menti ingázó munkavállalók a tagállamok eltérő szociális biztonsági rendszereiből fakadó, zavarba ejtő adózási és szociális ellátási szabályaival szembesülnek.

Az imént csak néhány példát említettünk abból az óriási problémahalmazból, amely a különböző közigazgatási és jogi kultúrák határok menti találkozásából ered. A helyi, regionális és nemzeti hatóságok képtelenek megoldani ezeket optimális azonosítás és a szükséges technikai szakértelem nélkül.

A b-solutions lehetőséget nyújt a közjogi szerveknek és határon átnyúló struktúráknak olyan külső szakértőket bevonó jogi tanácsadás igénybevételére, akik az azonosított akadályok elemzésével és azok felszámolására irányuló, testre szabott megoldások kidolgozásával foglalkoznak. Ezáltal új és hatékony megoldási lehetőségeket biztosítanak a határokon átívelő együttműködés és egyben az európai integráció átfogó folyamatának ösztönzése érdekében.

Az eddig elért eredmények

2018 eleje óta az EHMRS három különböző pályázati felhívást indított az új akadályok következő nyolc különböző tematikus terület szerinti azonosítása céljából: személyszállítás, egészségügyi és sürgősségi szolgáltatások, többnyelvűség, foglalkoztatás, intézményi együttműködés, bizonyítékok és adatok, információs szolgáltatások és e-kormányzás.

Mostanáig EU-szerte 66 akadályt azonosítottak, amelyből 43-at az elmúlt két évben elemeztek. Ezek számtalan olyan különféle helyzetre mutattak rá, amelyek esetén az akadály közigazgatási vagy jogi jellege nem volt egyértelműen azonosítható, hanem inkább egy rendkívül összetett labirintushoz hasonlított. Az akadályok alapvető okai ezen túlmenően sokrétűek voltak és az európaitól kezdve egészen a helyi érdekeltségig különböző jogi és közigazgatási szinteket érintettek.

A különböző határokon felmerülő akadályok hasonlósága ellenére egyikre sem találtak egy egységes, „polcról levehető” megoldást. A szakértők ennélfogva – az érintett határrégiók jellemzőinek figyelembevételével – célzott megoldásokat javasoltak minden egyes esetben.

Számos esetben meg kellett változtatni a jogi keretet. Az Interreghez és az európai területi társuláshoz hasonló, már rendelkezésre álló eszközök segítettek, de a határok menti különböző rendelkezések közötti koherencia és kompatibilitás hiánya miatt képtelenek voltak választ találni a kihívásokra. A Bizottság jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmusa esetleges kiigazítással sok esetben azonnali megoldást biztosíthatott volna.

A 43 akadály elemzésével kapcsolatos további információk a b-solutions első gyűjteményében találhatók, amelynek kidolgozásában az EHMRS és a DG REGIO is részt vett és júliusban tették közzé. A publikáció áttekinti a kezdeményezést, számos szakpolitikai ajánlást tartalmaz a különböző szinteken dolgozó döntéshozók számára, valamint az azonosított akadályok részletes leírását is tartalmazza, amelyből minden érdekelt fél inspirációt meríthet.

Mi a következő lépés?

A 2020 novemberében kijelölt 23 új akadály további információkat nyújt számos uniós határ mentén előforduló, rendkívül egyedi helyzetekről. A következő hónapokban egy részvételi szándék kifejezésére való felhívás keretében kiválasztott és a legutóbbi esetekkel megbízott szakértők az eddigi akadályok megszüntetésére irányuló, új stratégiák kidolgozásán fognak dolgozni.

Ez azonban nem az utolsó lépés a b-solutions projekt keretében. 2021 januárjában egy negyedik és egyben utolsó pályázati felhívás keretében további akadályok kiválasztására kerül sor. Az uniós és szomszédos EFTA-országok közjogi szervei és határon átnyúló struktúrái további lehetőséget kapnak arra, hogy beszámoljanak a szomszédaikkal való együttműködésre irányuló törekvéseik során felmerülő nehézségeikről.

Az „Interreg-család” érdekelt felei pedig nem szalaszthatják el azt a lehetőséget, hogy elsőként tapasztalják meg, miként kezeli a b-solutions a jogi és közigazgatási akadályokat – ez a módszertan a következő, 2021–2027 közötti időszakra szóló Interreg hasznos eszközévé válhat.

A negyedik pályázati felhívás a b-solutions honlapján szerepel majd. Végrehajtását követően, 2021/2022 telén egy sor új publikációt tesznek közzé mind a szakmai, mind az általános közönség számára.

A 2020-as év példátlan körülményei ellenére a b-solutions és a határokon átnyúló együttműködés nem adja fel!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

https://www.b-solutionsproject.com/

Inforegio Panorama 75

Hírek