Az EU legkülső régiói: gyümölcsöző megerősített partnerség

További eszközök

 
23/03/2020

Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta az EU legkülső régiói, az érintett tagállamok és az Európai Bizottság közötti együttműködést megerősítő, az EU legkülső régióival 2017-ben létrehozott stratégiai partnerség keretében elért eredményekről szóló jelentést. A jelentés szerint az említett megerősített partnerség gyümölcsöző: a legkülső régiók legfőbb erősségeire építve folyamatban vannak regionális és nemzeti intézkedések, amelyek a növekedés előmozdítását célozzák olyan területeken, mint a mezőgazdaság, a kék gazdaság, a biológiai sokféleség és a körforgásos gazdaság, az energiaügy, a kutatás és innováció, a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a digitális szolgáltatások elérhetősége, a közlekedés és a szomszédos országokkal való együttműködés.

Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A földrajzi távolságoktól függetlenülaz Európai Unió senkit nem hagy hátra. A mai jelentés azt mutatja: az Európai Bizottság maradéktalanul eleget tett azon kötelezettségvállalásának, hogy az uniós szakpolitikákban figyelembe vegye a legkülső régiók sajátosságait. Nagy örömömre szolgál, hogy ezek a régiók most kamatoztatják egyedülálló értékeiket, amint azt a mai jelentés is szemlélteti. Jó úton haladunk afelé, hogy stratégiai partnerségünk a legkülső régiók számára pozitív változást és jobb jövőt eredményezzen.”

Az elért eredményeket figyelembe véve a jelentés megállapítja, hogy a legkülső régiókban minden szinten további erőfeszítésekre van szükség az éghajlatváltozás kezelése, a biológiai sokféleség védelme, a körforgásos gazdaság bevezetése és a megújuló energiaforrásokra való átállás érdekében. A kulcsfontosságú ágazatok, mint a kék gazdaság, szintén folyamatos beruházásokat igényelnek.

Ezért a Bizottság – a legkülső régiók véleményét meghallgatva – számos lehetőséget teremtett az uniós szakpolitikák és finanszírozási eszközök keretében. Hozzáigazította az uniós jogszabályokat, szakpolitikákat és eszközöket a legkülső régiók igényeihez és érdekeihez, és egyedi támogatást nyújtott e régióknak. Ezen intézkedések közé az alábbiak tartoznak:

  • a régiók sajátosságainak figyelembevétele a politikai döntéshozatalban, az állami támogatástól az adózásig, az európai szemesztertől a zöld megállapodásig vagy a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervig;
  • e régiók sajátosságainak tükrözése a 2021–2027-es időszak uniós programjait és alapjait érintő huszonegy javaslatban számos ágazatban, többek között a kohézió, a mezőgazdaság, a halászat, a kutatás, a környezetvédelem, a közlekedés és a digitális összekapcsoltság terén;
  • testre szabott lehetőségek kialakítása az olyan meglévő kezdeményezések keretében, mint a Horizont 2020 és a LIFE;
  • külön munkacsoportok létrehozása és e régiók polgárainak megszólítása civil párbeszédeken keresztül.

Az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy együttműködjön a kilenc érintett régióval a stratégiai partnerség előmozdítása érdekében. Felszólítja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy mielőbb fogadják el a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó jogi és szakpolitikai keretet annak érdekében, hogy a legkülső régiók számára a lehető leghamarabb személyre szabott hozzáférést és egyedi támogatási feltételeket biztosítsanak.

 

További információ

Hírek

Kapcsolódó országok

France Portugal Spain